Związek strzelecki "Strzelec"

      Związek Strzelecki jest organizacją społeczną o charakterze paramilitarnym. W powiecie ropczycko-sędziszowskim funkcjonuje miejscowa Jednostka 2051 im. mjra Władysława Rudolfa Wilka, która ma swoją siedzibę w Sędziszowie Młp. Do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi uczęszczają uczniowie zrzeszeni w Związku Strzeleckim. Każdego roku w szkole przybywa uczniów zasilających szeregi organizacji.

Wstępując do Związku Strzeleckiego możesz realizować swoje pasje w zakresie strzelectwa sportowego, terenoznawstwa. Będziesz poznawać podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej, sztuki samoobrony, umiejętności wspinaczki oraz wielu, wielu innych sprawności. Przy okazji zwiększysz swój hart ducha, podniesiesz tężyznę fizyczną. W ostatnich latach działalności uczniowie będący członkami Strzelca uczestniczyli w wielu wydarzeniach o charakterze patriotycznym, religijnym, charytatywnym, brali również udział w zabezpieczaniu wielu imprez o charakterze rozrywkowym.

Zapisując się do klasy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, każdy uczeń ma możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach proobronnych, które przygotowują teoretycznie i praktycznie do pracy w służbach mundurowych. Strzelcy biorą udział w zgrupowaniach w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach, wyjeżdżają na obozy, poligony, współorganizują spotkania okolicznościowe. Rokrocznie odbywają się kilkudniowe wyjazdy zagraniczne do miejsc pamięci narodowej związanych z historią polskiego narodu, jak m.in. Monte Cassino, Wilno, Zadwórze, Arnhem.

Zapraszamy serdecznie do nas.

W piątek 6 marca 2020 r. strzelcy z naszej szkoły wraz z innymi pododdziałami z innych miejscowości wzięli udział w dorocznym przyrzeczeniu, które odbyło się na placu przed kościołem farnym w Rzeszowie. Przyrzeczenie to zakończyło cykl szkoleń, w których rekruci brali udział przez kilka miesięcy i stali się od tego momentu pełnoprawnymi członkami społeczności strzeleckiej. Po przysiędze odbył się apel poległych oraz została wystrzelona salwa honorowa. Uroczystości zostały zakończone defiladą strzelców przed trybuną honorową.

Gratulujemy naszym strzelcom awansu i życzymy wielu sukcesów na niwie sprawności i umiejętności strzeleckich.

      17 grudnia 2019 r. strzelcy z naszej szkoły wraz ze swoimi kolegami i koleżankami wzięli udział w corocznej wigilii strzeleckiej. Pierwszym punktem programu wigilijnego była uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Wątroby. Po tradycyjnych życzeniach strzelcy wraz z zaproszonymi gośćmi zasiedli przy wigilijnym stole. Potrawy wszystkim bardzo smakowały a humory dopisywały, co jest najważniejsze przy tego typu spotkaniach. Strzelcy przy stole mieli możliwość rozmowy na bieżące tematy i wymieniania się spostrzeżeniami dotyczącymi dotychczasowej działalności w Związku.

Już czekamy na kolejną wigilię za rok, by móc się z innymi podzielić opłatkiem i spotkać w zacnym gronie.

        Pod koniec roku 2018, w dniach 18-19 grudnia, nasi uczniowie udali się na wycieczkę edukacyjną ,,Małopolski Szlak Legionów’’ zorganizowaną przez Fundację Rozwoju ‘’SOLID’’ w Ropczycach w ramach realizacji projektu Ministerstwa Obrony Narodowej ’’Czyn Legionowy Powiatu Ropczyckiego’’, podczas której zwiedzili Cmentarz Legionistów Polskich z okresu I wojny światowej w Łowczówku, kopiec Józefa Piłsudskiego i Cmentarz Rakowicki, kwaterę legionistów w Krakowie, a także Kryptę Srebrnych Dzwonów (sarkofag Józefa Piłsudskiego, Grób Pary Prezydenckiej – ś.p. Marii  i Lecha Kaczyńskich), Katedrę Wawelską, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie oraz Muzeum Katedralne na Wawelu. Następnego dnia byli w Nowym Sączu, w Miasteczku Galicyjskim i Skansenie Galicyjskim. W Gorlicach zwiedzili najpiękniejsze Cmentarze z okresu I wojny światowej.

        W dniach 3-5 października 2018 r. ośmioro uczniów naszej szkoły, a zarazem kandydatów do Jednostki Strzeleckiej 2051, uczestniczyło w rajdzie strzeleckim zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej.

Tematem przewodnim całego przedsięwzięcia była Konfederacja Barska. Przez te trzy dni uczestnicy, chodząc po tych samych ścieżkach co konfederaci, poznawali historię patrząc na namacalne dowody walk o niepodległość. Dodatkowym walorem rajdu były urokliwe tereny Beskidu Niskiego.

Nasi uczniowie bardzo dobrze przygotowani przez pana profesora Wojciecha Salę, wygrali konkurs wiedzy o Konfederacji Barskiej na terenach Podkarpacia, i ogólną klasyfikację generalną.

Gratulujemy!

Dla naszych licealnych strzelców ferie były bardzo pracowite. Już 27 stycznia wspólnie z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą strzelcy przebywali na szkoleniu w Czarnej Sędziszowskiej. Szkolenie miało na celu kształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz stosowania procedur w razie wypadku. Zajęcia prowadzili strażacy z PSP oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach. Uczestnicy szkoleń otrzymali pamiątkowe gadżety od pracowników policji.


W połowie ferii odbył również się test wytrzymałościowy dla strzelców z 1. Plutonu JS 2051. Wzięli oni udział w dwudziestokilometrowym marszu kondycyjnym w warunkach zimowych. Marsz należy zaliczyć do udanych, bowiem mimo trudnego terenu wszyscy uczestnicy sprostali wytyczonemu zadaniu. Jest to zarazem dobry prognostyk dla strzelców przed nadchodzącym testem sprawności fizycznej.

Młodzież z naszego liceum zrzeszona w Związku Strzeleckim „Strzelec” w dniach 3-5 listopada wzięła udział w obozie szkoleniowym. W obozie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich. Prowadzono zajęcia z musztry, ćwiczeń fizycznych oraz bronioznawstwa, ważnego dla adeptów strzelectwa sportowego. Nowi strzelcy pod okiem doświadczonych instruktorów poznawali techniki przyjmowania postaw strzeleckich, maskowania czy też poruszania się na polu walki, a starsi doskonalili już wcześniej wyuczone umiejętności. Młodzież wzięła udział także w zajęciach udzielania pomocy przedmedycznej.


Jeszcze przed zajęciami na obozie nasi strzelcy zabezpieczali teren cmentarzy, pomagali w kierowaniu ruchem, pilnowali porządku na miejscowych nekropoliach oraz brali czynny udział w kweście na rzecz Towarzystwa im. Brata Alberta. 

Zespół sędziszowskiego liceum uczestniczył w VI. edycji konkursu wiedzy pod nazwą: „Wojska górskie – wczoraj, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich dziś i jutro".


W Klubie 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie uczniowie współpracujących z wojskiem szkół ponadgimnazjalnych z całego Podkarpacia, przez godzinę rozwiązywali testy z zakresu historii oraz współczesności polskich wojsk górskich, a szczególnie Strzelców Podhalańskich.

Rywalizacja młodzieży, głównie uczniów z klas o profilu wojskowym oraz należących do Związku Strzeleckiego „Strzelec”, odbywała się zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Sędziszowskie LO reprezentował zespół w składzie: Aneta Andreasik, Marek Kłusek, Adrianna Lisak, Piotr Ochał (kapitan), Apolonia Wojnarowska, pod opieką nauczyciela historii i edukacji dla bezpieczeństwa Jacka Magdonia.

W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy zwiedzili brygadową Sali Tradycji, zapoznali się z indywidualnym uzbrojeniem i wyposażeniem żołnierzy piechoty górskiej oraz obejrzeli występ wojskowego zespołu artystycznego.

Nad przebiegiem konkursu pieczę sprawowała komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele Dowództwa 21. BSP oraz Klubu 21. BSP na czele z majorem Ryszardem Śnieżkiem.

Po kilkugodzinnym oczekiwaniu, zabrzmiały fanfary, zagrane przez wojskowego trębacza - uroczyście ogłoszono wyniki.

W kategorii indywidualnej I miejsce zdobył Piotr Ochał, a II miejsce Marek Kłusek. Zespołowo: I. miejsce i Puchar Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich zdobyła reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

Na zaproszenie Dowódcy 3. Podkarpackiej Brygada Obrony Terytorialnej płk. Arkadiusza Mikołajczyka Strzelcy z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. uczestniczyli w Rzeszowie w spotkaniu z Ministrem Obrony Narodowej Antonim Macierewiczem.


24 listopada, wraz delegacjami jednostek strzeleckich z całego Podkarpacia oraz kombatantami, weteranami Armii Krajowej, kandydatami do OT zapoznali się zadaniami, jakie będą pełnić Wojska Obrony Terytorialnej, a także zasadami naboru do piątego rodzaju sił zbrojnych.

Minister podziękował strzelcom za wieloletnie, bezinteresowne promowanie w społeczeństwie postaw proobronnych, podtrzymywanie tradycji oręża polskiego i patriotyzm. Zaznaczył, że obok samorządów, organizacje proobronne i klasy mundurowe są głównym partnerem Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dnia 23 września odbyły się zawody sportowo-obronne organizowane przez WKU Mielec. Wzięli w nich udział uczniowie naszej szkoły należący do ZS „Strzelec”: Sylwia Ułamek, Natalia Drozd, Michał Feret oraz absolwent naszego liceum Mateusz Grębosz. Zawody składały się z trzech konkurencji: strzelanie (na strzelnicy LOK w Ropczycach) oraz pierwsza pomoc przedmedyczna oraz bieg na orientację, rozegrane w Chotowej koło Pilzna. Drużyna strzelecka z Sędziszowa zajęła
3 miejsce w kategorii drużynowej. Strz. Michał Feret zajął pierwsze miejsce w kategorii strzelanie indywidualne, a trzecie miejsce w kategorii „opiekunowie” zajął nasz absolwent sierż. Mateusz Grębosz.


Puchary, dyplomy i nagrody wręczyli strzelcom: płk. Mariusz Stopa – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie i ppk. Mirosław Ciesielski – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu oraz przedstawiciele samorządów m.in. Starosta Ropczycko-Sędziszowski Witold Darłak. Nasza reprezentacja odebrała gratulacje od Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. Lucyny Doroby oraz przedstawiciela Komendy Głównej ZS „Strzelec” JP Jacka Magdonia.

Zawody były elementem sprawdzenia przygotowania strzelców i uczniów klas mundurowych z powiatów: dębickiego, kolbuszowskiego, mieleckiego i ropczycko-sędziszowskiego do służby
w nowotworzonych Wojskach Obrony Terytorialnej.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!  

Strona 1 z 2