Od  27 grudnia 2011roku ,  w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotr Skargi, w Sędziszowie Młp. działa organizacja, której pełna nazwa brzmi: „Stowarzyszenie Uczniów, Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim”.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy grupy nauczycieli i absolwentów szkoły i ma na celu realizację działań wspierających rozwój uzdolnionej młodzieży.  Organizacja ta może ubiegać się o środki finansowe na realizację różnych inicjatyw i projektów, zwracając się do  instytucji krajowych i zagranicznych, fundacji, struktur unijnych itp. Siedzibą stowarzyszenia jest budynek Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim, wszelkie pytania i sprawy można kierować do zarządu stowarzyszenia pod numerem (17) 22 16 112, bądź osobiście w liceum, adres to: ul. Fabryczna 5, 39 – 120 Sędziszów Młp.


W oparciu o cele statutowe Stowarzyszenie planuje podejmować między innymi takie działania jak:

  •     promocja szkoły w środowisku,
  •     działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy     ze społecznościami lokalnymi innych państw Unii Europejskiej,
  •     działanie na rzecz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej,
  •     rozwijanie świadomości ekologicznej, przedsiębiorczości, aktywności społecznej,
  •     działalność kulturalna i artystyczna (rozwijanie zdolności wokalno-aktorskich)
  •     działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i świadomości młodzieży na temat ruchu drogowego, zasad ratownictwa przedmedycznego,
  •     rozwijanie świadomości patriotycznej, organizowanie zajęć z zakresu tematyki militarnej,
  •     promocja różnych form aktywności sportowej,
  •     promowanie i organizowanie wolontariatu,
  •     działanie na rzecz pielęgnowania i promocji lokalnego dziedzictwa kulturalnego, w tym promowanie osób, wydarzeń kulturalnych związanych z ziemią sędziszowską i naszą szkołą.


Lista członków nie jest zamknięta, a Stowarzyszenie z radością powita wszystkich absolwentów i sympatyków, którzy zechcą włączyć się w działanie na rzecz młodzieży naszej szkoły.

Zapraszamy!!

                 
Zarząd:
Feret Bartłomiej – prezes zarządu
Przywara Tomasz – wiceprezes
Szela Halina – skarbnik
Homa Aldona –  członek zarządu
Dziedzic Roman –  członek zarządu