Nasza szkoła w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej kieruje się słowami swojego Patrona:


"Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy"


Szczególnie cenne dla naszej szkoły wartości, które wynikają z przesłania naszego patrona, i które przekazywane są uczniom to:

 1.     Miłość
 2.     Prawda
 3.     Szacunek
 4.     Współdziałanie z innymi
 5.     Rozwój fizyczny
 6.     Rozwój intelektualny
 7.     Rozwój emocjonalna – osobowy
 8.     Rozwój estetyczny
 9.     Rozwój zmysłowy
 10.     Rozwój kulturowy
 11.     Rozwój społeczny
 12.     Rozwój moralny
 13.     Rozwój duchowy


STANDARDY EDUKACYJNE ABSOLWENTA
LICEUM GÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KS. PIOTRA SKARGI W SĘDZISZOWIE MŁP.


 
ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY:

 •     Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dalszą edukację lub podjęcie pracy zgodnie z jego możliwościami i aspiracjami.
 •     Rozumie potrzebę służby ojczyźnie, zna swoje miejsce i rolę w systemie obrony RP, zna podstawowe przepisy prawa.
 •     Dostrzega piękno przyrody i w sposób odpowiedzialny korzysta z zasobów środowiska naturalnego.
 •     Potrafi komunikować się w co najmniej jednym języku obcym.
 •     Zna swój organizm, potrafi zadbać o jego prawidłowy rozwój, preferuje zdrowy styl życia i aktywność fizyczną
 •     Zna i rozumie podstawowe dziedziny sztuki i wybrane teksty kultury , docenia potrzebę aktywnego udziału w życiu kulturalnym.