"Miłosierdzie względem bliźnich to dobroć i gotowość służenia im"
~ św. Urszula Ledóchowska

Szkolne Koło „Caritas” zostało powołane w 2007r. przez Bp Kazimierza Górnego.

Cele:
- Wolontariat - działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawcza,
- Realizacja przykazania miłości bliźniego, uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby drugiego człowieka,
- Budowanie wspólnoty ludzi chętnych do dzielenia się dobrem z innymi,
- Dostrzeganie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku,
- Współdziałanie z ogólnopolskimi akcjami charytatywnymi.

Opiekunowie:

mgr Agnieszka Kwaśniak
mgr Anna Rozwadowska

Opiekun duchowy:

ks. Grzegorz Chmielewski

Charytatywnie pieczemy ciasteczka, sprzedajemy pączki, zbieramy makulaturę, kwestujemy na cmentarzu z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta. Tworzymy również kiermasze, zbiórki, zbieramy grosze. Organizujemy „Szlachetną Paczkę”, zbieramy nakrętki, robimy kartki i prezenty urodzinowe, odwiedzamy chorych i potrzebujących. Formujemy się i integrujemy podczas wspólnych spotkań.