Rok szkolny 2021/2022

Dyrektor szkoły: mgr Jan Flisak
Wicedyrektor szkoły: mgr Agnieszka Kędziora-Śmiałek


 

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Baran Justyna

chemia, biologia

Basak Przemysław

wos, historia

Bednarz Anna

matematyka

Cabaj Magdalena

zajęcia rewalidacyjne

ks. Chmielowski Grzegorz

religia

Doroba Lucyna

matematyka

Dziedzic Anna

zajęcia logopedyczne

Dziedzic Roman

wychowanie fizyczne

Dziura Anna

język angielski

Dziurzyński Łukasz

wychowanie fizyczne

Flis Iwona

geografia

Godyń Lidia

wychowanie fizyczne

Homa Aldona

język angielski

Jasiński Bolesław

wychowanie fizyczne

Kasperska – Kołek Anna

język angielski

Kędziora- Śmiałek Agnieszka

język polski

Kolebuk Teresa

język angielski

Kopciuszyńska Lucyna

język niemiecki

Kopciuszyński Ryszard

fizyka

Kozek Grażyna

język polski

Kwaśniak Agnieszka

język polski

Lalicka- Saj Marta

fizyka, podstawy przedsiębiorczości

Liwo Damian

język angielski

Lorek Anna

język hiszpański

Łagowska- Świerk Ewelina

język polski

Malska Wioletta

plastyka

Marć Anna

biologia

Miś Magdalena

pedagog

Mytych Małgorzata

język angielski

Ozimbłowska Lubow

język angielski

Pach Grzegorz

chemia, doradztwo zawodowe

Przywara Tomasz

historia, wiedza o społeczeństwie

Pondo Julia

język francuski

Rogowska Bernadeta

matematyka

Rozwadowska Anna

język angielski

Saj Anna

zajęcia rewalidacyjne

Saj Witold

język angielski

Sala Wojciech

edukacja dla bezpieczeństwa, historia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia proobronne

Skoczek Marek

wychowanie fizyczne

Skotniczny Elżbieta

bibliotekarz

Sokulski Adam

muzyka

Stawarz Anna

geografia

Trzyna Alfreda

matematyka

Wątroba Justyna

nauczyciel wspomagający

Wesołowski Mateusz

matematyka

ks. Wielgosz Mateusz

religia

Zegar Damian

informatyka

Ziajor Anna

nauczyciel wspomagający

Ziobro Jolanta

język angielski, język rosyjski