Rok szkolny 2019/2020

Dyrektor szkoły: mgr Jan Flisak
Wicedyrektor szkoły: mgr Agnieszka Kędziora-Śmiałek

 

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Wychowawstwo

1.      

mgr Baran Justyna

biologia, chemia

 

2.      

dr Basak Przemysław

historia

 

3.      

mgr Bednarz Anna

matematyka

1a

4.      

mgr Branas Katarzyna

wiedza o kulturze

 

5.      

ks. mgr Chmielowski Grzegorz

religia

 

6.      

mgr Cabaj Magdalena

nauczyciel wspomagający

 

7.      

mgr inż. Doroba Lucyna

matematyka

 

8.      

mgr Dziedzic Anna

logopedia

 

9.      

mgr Dziedzic Roman

wychowanie fizyczne

1b

10.   

mgr Dziura Anna

język angielski

1f

11.   

mgr Dziurzyński Łukasz

wychowanie fizyczne

3d

12.   

mgr Filipek-Marciniec Natalia

muzyka

 

13.   

mgr Flis Iwona

geografia

3b

14.   

mgr Flisak Jan

historia

 

15.   

mgr Godyń Lidia

wychowanie fizyczne

 

16.   

mgr Homa Aldona

język angielski, niemiecki

2d

17.   

mgr Kędziora-Śmiałek Agnieszka

język polski

 

18.   

mgr Kołodziej Katarzyna

nauczyciel wspomagający

 

19.   

mgr Kopciuszyńska Lucyna

język niemiecki

1g

20.   

mgr Kozek Grażyna

język polski

1e

21.   

mgr Kwaśniak Agnieszka

język polski

2a

22.   

mgr Lalicka-Saj Marta

fizyka, podstawy przedsiębiorczości

2b

23.   

mgr Liwo Damian

język angielski

 

24.   

mgr Lorek Anna

język hiszpański

 

25.   

mgr Łagowska-Świerk Ewelina

język polski

 

26.   

mgr Malska Wioleta

plastyka

 

27.   

mgr inż. Marć Anna

biologia, wychowanie do życia w rodzinie

 

28.   

mgr Miś Magdalena

pedagog

 

29.   

mgr Mytych Małgorzata

język angielski

 

30.   

mgr Ozimbłowska Lubow

język angielski

 

31.   

mgr inż. Pach Grzegorz

chemia, przyroda

3c

32.   

mgr Przywara Tomasz

historia, wiedza o społeczeństwie

1i

33.   

mgr Rogowska Bernadeta

matematyka

2c

34.   

mgr Rozwadowska Anna

język angielski

1h

35.   

mgr Saj Anna

rewalidacja

 

36.   

mgr Saj Witold

język angielski

1c

37.   

dr Sala Wojciech

historia

1d

38.   

mgr Skoczek Marek

wychowanie fizyczne

3a

39.   

mgr Skotniczny Elżbieta

bibliotekarz

 

40.   

mgr Stanek Marta

rewalidacja

 

41.   

mgr Stawarz Anna

geografia

 

42.   

mgr Stasiewicz Julia

język francuski

 

43.   

mgr Trzyna Alfreda

matematyka

 

44.   

mgr Wątroba Justyna

pedagog, nauczyciel wspomagający

 

45.   

ks. mgr Węglowski Szczepan

religia

 

46.   

mgr Zegar Damian

informatyka

 

47.   

mgr Ziobro Jolanta

język angielski, rosyjski