Zalecenia dla uczniów liceum ogólnokształcącego na czas zagrożenia epidemicznego. Zalecenia obowiązują od 01.09.2020r. do odwołania lub wydania nowych.

 1. Pamiętaj, aby przed udaniem się do szkoły sprawdzić swój stan zdrowia, jeśli masz podwyższoną temperaturę kaszel i tym podobne, skontaktuj się z lekarzem i pozostań w domu.
 2. Jeśli jesteś zdrowy zapraszamy do szkoły.
 3. W czasie jazdy zbiorowymi środkami transportu (autobusy, busy) obowiązują indywidualne środki ochrony ( maseczki).
 4. Wchodząc do szkoły staraj się zachować dystans min 1,5 metra, przy wejściu zdezynfekuj ręce. Jeśli nie ma tłoku (zagęszczenie większe niż jedna osoba na 1,5 metr) możesz zdjąć maseczkę.

UWAGA! Generalnie na terenie szkoły nie ma obowiązku noszenia maseczek, z wyjątkiem sytuacji, kiedy tworzy się tłok, wtedy należy okresowo założyć maseczkę . Taka sytuacja najprawdopodobniej będzie występować w czasie przerwy śródlekcyjnej. W każdej sali jest powieszona informacja o tym, ile może przebywać osób bez zabezpieczenia osobistego. Jeśli wejdzie do sali większa ilość osób, powinno się założyć maseczki. Za zgodą prowadzącego zajęcia można je zdjąć pod warunkiem intensywnego wietrzenia Sali lekcyjnej.

 1. Poruszaj się prawą stroną korytarza.
 2. Korzystając z szatni, sanitariatów i innych pomieszczeń, pamiętaj o dezynfekcji rąk. Ze względów praktycznych częściej zdezynfekujesz ręce, niż skorzystasz z mycia rąk, gdyż w sanitariatach również może przebywać ograniczona ilość osób.
 3. W klasie stosuj się do miejscowych regulaminów i poleceń prowadzących zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
 4. Po zakończeniu lekcji, jeśli musisz wyjść z sali, czynisz to w maseczce.

Jeśli będą tworzyć się zatory, możesz wejść do najbliższej sali lekcyjnej, o ile będzie wolna. Pamiętaj, przemieszczaj się prawą stroną korytarza starając się zachować dystans społeczny.

 1. Po zakończeniu lekcji zachowuj środki ostrożności. Powracając do domu, jeśli czekasz na transport, nie przebywaj w dużych grupach.
 2. W razie gdybyś poczuł się źle, (w czasie pobytu w szkole,) zgłoś to osobie, która prowadzi zajęcia czy innemu pracownikowi liceum ogólnokształcącego. W oczekiwaniu na decyzję rodziców i dyrektora szkoły skorzystaj z izolatki, która znajduje się w gabinecie higienistki szkolnej. W każdej sytuacji zachowaj spokój. Pamiętaj, że objawy chorobowe nie zawsze oznaczają wirus SARS-CoV-2, a jeśli nawet, to społeczność szkolna cię wspiera.

Przebywając na lekcjach w szkole, pamiętaj:

 1. Chory, przeziębiony nie przychodź na lekcje.
 2. Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób, w klasie i na korytarzu.
 3. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
 4. Nie korzystaj z telefonu komórkowego.
 5. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
 6. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
 7. Używaj tylko własnych przyborów i książek.
 8. Pij wodę mineralną tylko ze swojej butelki.
 9. Po skończonej lekcji, w miarę możliwości, umyj lub zdezynfekuj ręce.
 10. Jeśli czujesz się źle, lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym wychowawcę/profesora.

Jan Flisak

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.