Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

1. Sabina Baran 1a

2. Marek Ziobro 1b

3. Dorota Darłak 1c

4. Dorota Darłak 1d

5. Agnieszka Ziobro 2a

6. Katarzyna Bokota 2b

7. Izabela Dziedzic 2c

8. Joanna Ziobro 2d

9. Marcin Kielar 2e

10. Halina Przybek 2f

11. Dorota Pyrc 2g

12. Dorota Drozdowska 2h

13. Dariusz Majka 2i

14. Renata Opiela 3a

15. Agata Perlik 3b

16. Barbara Głód 3c

17. Agata Iskrzycka 3d

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

1. Przewodniczący – Agata Iskrzycka

2. Zastępca przewodniczącego – Katarzyna Bokota

3. Skarbnik – Joanna Ziobro

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

1. Przewodniczący – Halina Przybek

2. Członek – Dorota Pyrc