Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

1. Przewodnicząca –  Magdalena Czarnik

2. Zastępca przewodniczącego – Wojciech Drzymała

3. Skarbnik –  Joanna Szeliga