Wspólpraca międzynarodowa

W dniach 5-8 października 2017 w Hiszpanii, w Bilbao i Santander odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie koordynatorów projektu „Zrównoważony rozwój przeciw marnowaniu żywności“ [sustainability vs. Food waste] Projekt realizowany jest…
W dniach 18-27.08.2017 sześcioro przedstawicieli Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. wyjechało na wakacyjne spotkanie młodzieży z cyklu CITY BOUND EUROPE w Rumunii, w mieście Kluż-Napoka.  O swoich wrażeniach opowiadają uczestnicy: …
Już piąty rok w LO w Sędziszowie Młp. realizowana będzie wymiana międzykulturowa AFS. Dotychczas w programach rocznych i trymestralnych gościli u nas uczniowie z Niemiec, Włoch i Meksyku i USA. W…
W latach szkolnych 2017/18 i 2018/19 w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. będzie realizowany projekt „European sustainability vs. food waste“ [Gospodarka żywnościowa w aspekcie zrównoważonego rozwoju], w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna…
W dniach 03.07.-09.07.2017, troje uczniów z LO w Sędziszowie Młp. uczestniczyło w I etapie projektu „Historia zaczyna się w rodzinie” organizowanego przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM), w…
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM) wraz Fundacją Dolnosaksońskich Miejsc Pamięci / Miejsce Pamięci Bergen-Belsen oraz Międzynarodową Organizacją Pozarządową „Podstawy wolności” we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta organizują…
W czwartek 25 maja 2017 dwóch włoskich uczniów NICOLA FARINA z Verony oraz CRISTIAN MORETTI z Mediolanu, którzy realizują program wymiany rocznej w Polsce, odwiedzili sędziszowskie LO. Uczniowie przebywają w…
 W bieżącym roku szkolnym 2016/1017 w ramach Programu Wymian Międzykulturowych AFS uczennica Kira Wheat ze Stanów Zjednoczonych przez okres ośmiu miesięcy uczęszczała do klasy Ic, gdzie miała możliwość poznawać język polski i…
W sierpniu 2017 sześcioro przedstawicieli Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. weźmie udział w wakacyjnym spotkaniu młodzieży z cyklu CITY BOUND EUROPE. Odbędzie się ono w dniach 20.-26.08.2017 w Rumunii, w…
LO w Sędziszowie Młp. oraz Hans Ehrenberg Schule w Bielefeld zorganizowały spotkania w Polsce w czerwcu 2016 i w Niemczech w październiku 2016 w ramach projektu „Zachować pamięć”. Współpraca zaowocowała przyjaźnią opiekunów i uczestników,…
Strona 7 z 14