Maraton matematyczny Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

W dniach 21 – 23 kwietnia 2021 roku  odbył się w naszej szkole maraton matematyczny zorganizowany  z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie matematyką. Przeprowadzenie  maratonu miało na celu popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych oraz ujawnianie młodych talentów. Udział w maratonie miał również na celu rozbudzenie zamiłowania do matematyki, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, stworzenie możliwości sprawdzenia przez uczniów poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rywalizacji w dziedzinie matematyki. Dzięki niemu uczestnicy  mieli szansę rozwijania umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań zadań stwarzających problemy,  z którymi uczniowie nie spotkają się na lekcji.

Przez trzy dni uczniowie mieli okazję zmierzyć się z wyzwaniami jakie postawiła przed nimi królowa nauk.

 Zmagania konkursowe rozpoczęliśmy 21 kwietnia od udziału  w IX Ogólnopolskim Konkursie Logicznym organizowanym przez Fundację Rozwoju KUL w Lublinie. Konkurs Logiczny ma charakter unikatowy w skali kraju. Jego celem jest rozwój sprawności logicznych  u młodzieży oraz  popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. W konkursie udział wzięło 12 uczniów klas pierwszych  i drugich. Ze względu na panującą epidemię  w tegorocznej edycji Konkursu pierwszy (szkolny) etap odbył się w formie ONLINE, ale pod czujnym okiem komisji konkursowej.

22 kwietnia przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa po raz drugi w naszej  szkole odbył się  Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny". Konkurs miał charakter jednorazowego testu na rozwiązanie którego uczniowie mieli  przeznaczone 75 minut. W tym roku do konkursu przystąpiło 22 uczniów klas I i II zarówno po gimnazjum jak i po szkole podstawowej. Główną ideą konkursu, jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy.

Uwieńczeniem zorganizowanego maratonu były przeprowadzone po raz pierwszy w naszej szkole zawody Matematyczny Nabój. W piątek 23 kwietnia  dwie pięcioosobowe drużyny uczniów zmierzyły się z niełatwym wyzwaniem jakie postawili przed nimi instytucje oraz seminaria korespondencyjne największych uczelni Europy. Głównym organizatorem zawodów w Polsce jest Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej.

Zawody trwały 120 minut, podczas których drużyny starały  się rozwiązać jak najwięcej zadań. Poziom trudności zadań był odpowiedni zarówno dla uczniów niedoświadczonych w konkursach matematycznych, jak i uczniów, którzy już odnosili sukcesy w Olimpiadzie Matematycznej. Zadania konkursowe wymagały inwencji i pomysłowości. Sukces w zawodach nie zależał tylko od indywidualnych umiejętności zawodników, ale także od efektywnej współpracy całej drużyny. Jego celem było pobudzenie wyobraźni, rozwijanie myślenia logicznego i ukazanie uczniom piękna matematyki.

Rozwiązywanie zadań "do upadłego" było świetną zabawą i przygodą z matematyką.

Wszystkim uczniom gratulujemy odwagi i wytrwałości. Życzymy sukcesów i zapraszamy za rok.

Czytany 249 razy