Komunikat Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia w szkole są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do 18 kwietnia 2021r. Podstawową formą prowadzenia zajęć dydaktycznych w w/w okresie są metody zdalne (na odległość). W klasach maturalnych z przedmiotów, z których młodzież zdaje maturę możliwe są konsultacje bezpośrednie w małych grupach. W przypadku uczniów, którzy nie mogą realizować zajęć w domu na ich wniosek organizowane są zajęcia zdalne z budynku LO. Uczniowie z dysfunkcjami na wniosek ich rodziców/opiekunów mają organizowane zajęcia w szkole.

Jan Flisak

Dyrektor Liceum

Czytany 164 razy

Film-Promocyjny