Szkolny Turniej Debat Oksfordzkich Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Z okazji przypadającego na dzień 26 września Europejskiego Dnia Języków Obcych w naszej szkole organizowany jest Turniej Debat Oksfordzkich w języku angielskim. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu  i zgłaszania chęci uczestnictwa w turnieju do swoich nauczycieli języków obcych.

 

REGULAMIN TURNIEJU DEBAT OKSFORDZKICH1.

I.

Organizator

1. Ogłasza się turniej debat oksfordzkich, zwany dalej „Debatami”.

2. Turniej jest przeprowadzany przez nauczycieli języków obcych Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim zwanych dalej „Organizatorami”.

3. Debaty są organizowane w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków, przypadającego na dzień 26 września.2.

II

Postanowienia ogólne

1. Celem debat jest popularyzacja kultury wypowiedzi i ćwiczenie umiejętności mówienia w języku angielskim wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim.3.

III

Zasady uczestnictwa w Turnieju

1. Debaty dedykowane są uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim. Dopuszczalne są tylko zgłoszenia grupowe.

2. Stronami debat będą trzyosobowe drużyny uczniów.

3. Udział uczniów w debatach będzie miał charakter edukacyjny – celem debat jest popularyzacja kultury wypowiedzi i ćwiczenie umiejętności mówienia w języku angielskim.

4. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są przez nauczycieli języków obcych Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim do dnia 20 września 2023 r.

5. Uczestnikami turnieju mogą być wyłącznie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim.

6. Turniej debat oksfordzkich odbędzie się dnia 26 września 2023 r. o godzinie 8:00 na małej sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim.

7. Debaty będą toczyć się wokół określonej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić strona Opozycji. O tym, czy dana drużyna będzie stroną Opozycji czy też Propozycji zadecyduje losowanie bezpośrednio przez daną debatą.

8. Tezy debat turniejowych są następujące:

Mobile phones should be banned at school.

Online learning should be still used in schools during winter season.

Young people should take up part-time job when studying.

Maths is the most important school subject.

Cheating at school is sometimes justified.

Best teachers have strict attitude to students.

Social media do more harm than good.

Playing video games makes people violent.

Living in a dorm is the best option for students.

Research in Artificial Intelligence is dangerous and therefore it should be stopped.

10. Wszystkie debaty będą przeprowadzane zgodnie z zasadami debat oksfordzkich określonymi w Instruktażu, który został dołączony jako załącznik nr 1 do tego regulaminu.

11. Zwycięzcę poszczególnej debaty wyłoni komisja turniejowa na podstawie kryteriów zawartych w karcie oceny (załącznik nr 2).

IV.

Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie dokonane przez Organizatorów zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej szkoły.

2. Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 

Czytany 581 razy