Wyjazd naukowy młodzieży do Senatu RP Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Młodzież naszej szkoły aktywnie uczestniczy w życiu społecznym naszej Małej Ojczyzny, biorąc udział w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. W roku szkolnym 2022/2023 zrealizowano w naszej szkole siedem projektów w jej ramach. Dotyczyły one m.in. zbiórek charytatywnych oraz przygotowania filmów, które poruszały ważne tematy społeczne dla młodzieży. Opiekunami merytorycznymi grup są dr Przemysław Basak oraz dr Wojciech Sala.   

Rozwojowi naszej Małej Ojczyzny sprzyjają lokalni politycy. Dzięki zaangażowaniu takich ludzi, jak Senator RP Zdzisław Pupa rozwija się województwo podkarpackie, a szczególnie powiat ropczycko – sędziszowski.

Laureaci olimpiady udali się do Warszawy na zaproszenie Pana Senatora w celu zwiedzenia Senatu. Wyjazd naukowy został w całości sfinansowany przez parlamentarzystę.

Zwiedzanie młodzież rozpoczęła od obiadu, który miał miejsce w budynku parlamentu, a następnie udała się pod opieką Pana Senatora zwiedzać siedzibę Sejmu i Senatu. Uczniowie zwiedzili m.in. sale plenarne obu izb oraz miejsca komisji senackich. Dzięki zaangażowaniu Pana Senatora młodzież mogła również udać się do miejsc, do których nie ma wstępu w czasie wycieczek. Zwiedziła ona Salę Kolumnową oraz gabinet Marszałka Senatu. 

Bardzo ważnym wydarzeniem w czasie wizyty było wręczenie dla LO na ręce pana dyrektora Jana Flisaka medalu Senatu i pamiątkowego medalu w 450 rocznicę Unii Lubelskiej. Trzeba tutaj zaznaczyć, że wszystkie projekty realizowane w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii oraz sam wyjazd nie byłby możliwy bez osobistego zaangażowania Pana Dyrektora. 

Czytany 222 razy