W zaszczytnej służbie Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Służba w poczcie sztandarowym szkoły to jedna z najbardziej zaszczytnych funkcji, jaką przyjąć może na siebie uczeń. Praca dla społeczności szkolnej wymaga odpowiedzialności, zdyscyplinowania, sumienności i obowiązkowości. Z pewnością nie jest to funkcja dla każdego. Dlatego wybierają ją wyjątkowi uczniowie.
Oprócz uroczystości zgodnych z kalendarzem są sytuacje nadzwyczajne, które wymagają stawienia się dodatkowo, czasem w godzinach popołudniowych, w dniach wolnych od zajęć edukacyjnych. Tylko nieliczni są w stanie temu podołać i wypełniają niełatwe obowiązki.
Uczniowie Ci są przez całą szkolną społeczność doceniani, są wyróżniani i nagradzani, tworząc piękną kartę historii szkoły.
Kandydaci, którzy przeszli proces rekrutacji do tej służby są uroczyście przyjmowani i składają ślubowanie przed Dyrektorem i całą społecznością na sztandar szkoły.
Skład pocztu tworzą: chorąży, dowódca pocztu i asysta. Wszystkie ustalenia dotyczące tej służby są zawarte w Ceremoniale Pocztu Sztandarowego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
W listopadzie, dziękowaliśmy za nieocenioną służbę grupie uczniów, wręczając im nagrody oraz podziękowania. Odbywa się to zawsze podczas uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości.
A jak uczniowie pamiętają i jak wspominają ten czas?
 
„Służba w poczcie sztandarowym wiele mnie nauczyła, serdecznie zapraszam każdego, jeśli ma możliwość i chęci, żeby spróbować swoich sił w tak ważnej roli dla szkoły. Ogromne podziękowania dla opiekuna pocztu Profesora Wojciecha Sali, oraz dla moich kolegów i koleżanek ze składu pocztu, którzy również zakończyli już swoją przygodę. Życzę samych sukcesów dla młodszego składu i nowego składu, z wyczekiwaniem będę ich oglądać i słuchać jak wyczytują dla nich podziękowania, bo nie zaprzeczę jest to wspaniały moment dla każdego z nas.
Dzięki pocztowi, poznałam również wielu ludzi, motywowaliśmy siebie nawzajem do obowiązków jak i pomagaliśmy sobie przy tym żeby było wszystko jak najlepiej. Czas spędzony poprzez możliwość reprezentowania społeczności z logo naszej szkoły złociście wyszytym na czerwonym sztandarze, pomógł mi zyskać doświadczenie w tym zakresie, którego mam nadzieje nigdy nie zapomnieć, a może nawet wykorzystać w przyszłości. Na pewno zdobyta wiedza pomaga w budowaniu własnej osoby, charakteru i nowych zainteresowań.
Od dnia 12 listopada 2019 r. miałam zaszczyt reprezentować szkołę w poczcie sztandarowym Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim. Zakończyłam swoją dwuletnią (2019-2021) służbę dowódcy pocztu w momencie zaprzysiężenia nowego składu. Wstąpienie do składu pocztu jest naprawdę zaszczytem dla ucznia. Reprezentowanie szkoły na akademiach i różnych uroczystościach państwowych, gminnych buduje charakter i wytrwałość. Sumienne kierowanie pocztem, to odpowiedzialne zadanie reprezentowania społeczności, które pomaga w szlifowaniu swojej odwagi i patriotyzmu.”
Diana Alberska
 
„Moją przygodę ze sztandarem rozpoczęłam już w I-szej klasie liceum. Trwała ona całe 3 lata. Tak jak później my, tak i nas od podstaw przygotowywali koledzy ze starszych roczników. Od samego początku tak na próbach, jak i podczas uroczystości panowała przyjazna atmosfera. Jak dziś pamiętam ulewę w dniu 3-go maja i nas wytrwałych, przy sztandarze. Wiele wspaniałych chwil upłynęło mi pełniąc służbę w poczcie sztandarowym. Dużo głębiej przeżywałam obchodzone Święta. Czas ten zawsze kojarzyć będę z życiem licealnym. Gdyby los, jeszcze raz postawił przede mną takie zadanie, podjęłabym się go z radością.”
Eliza Kalukin
 
„Służba przy poczcie sztandarowym była ciekawym doświadczeniem. Postawieni w nowej sytuacji, reprezentując szkołę podczas rożnych uroczystości, wszyscy uczyliśmy się czegoś nowego. Dzięki temu nie tylko byliśmy wizerunkiem szkoły, ale także wypracowaliśmy sposób działania w nowym, chwilami stresującym położeniu oraz wzmacnialiśmy i zawiązywaliśmy nowe znajomości.”
Gabriela Ziarko
 
„Służba w sędziszowskim licealnym poczcie sztandarowym zawsze przepełniała mnie dumą. Możliwość reprezentowania szkoły poza jej murami była dla mnie pewnego rodzaju nobilitacją i honorem czynionym w imieniu całej społeczności szkolnej. Wymagała dyscypliny poprzez przyjmowanie godnej postawy dla okazania szacunku na uroczystościach szkolnych i patriotycznych, złożenia hołdu wydarzeniom i osobom, które zapisały się jako wybitne w historii naszej Małej Ojczyzny oraz całego kraju. Jestem wdzięczna za powierzenie mi tej funkcji, która była i jest dla mnie wielkim zaszczytem.”
Martyna Paśko
 
„Przez blisko 3 lata dane mi było pełnić służbę w Poczcie Sztandarowym naszej Szkoły. Jako Chorąży nauczyłem się sumienności, organizacji i zdyscyplinowania. Pełnienie tej zaszczytnej funkcji pozwoliło mi nie tylko na reprezentowanie naszego Liceum na zewnątrz, ale także dało mi możliwość uczestniczenia w wielu uroczystościach o charakterze patriotyczno-kulturowo-religijnych, nie tylko szkolnych, ale i gminnych oraz powiatowych. Była to także okazja do wyrażenia patriotyzmu. Podsumowując moją służbę w Poczcie mogę śmiało stwierdzić, że chociaż mamy jeden Sztandar, pod którym się, jako uczniowie LO im. ks. P. Skargi w Sędziszowie Młp. gromadzimy i który reprezentuje naszą społeczność, to tak naprawdę każdy z nas może być takim swoistym "sztandarem", który prezentuje najlepsze cechy naszej szkoły przed innymi.”
Kamil Jakubek
 
„Służba w poczcie naszego liceum była dla mnie olbrzymim wyróżnieniem, gdyż podczas wielu uroczystości szkolnych i państwowych mogłem nieść sztandar naszej szkoły z czego czułem ogromną dumę reprezentując naszą placówkę na tle innych szkół.”
Jakub Czapka
 
„Swoją służbę w poczcie sztandarowym Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim rozpocząłem w chwili podjęcia tam nauki w 2018 roku, a zakończyłem w 2021 roku. Służba w poczcie sztandarowym była dla mnie ogromnym zaszczytem, gdyż mogłem reprezentować swoją szkołę nie tylko wewnątrz jej murów ale także i poza nimi. Możliwość poznania zasad musztry, była dla mnie bardzo ciekawa, ponieważ od zawsze interesowały mnie parady wojskowe i inne uroczystości. Służba w poczcie sztandarowym wzmogła we mnie poczucie patriotyzmu i odpowiedzialności nie tylko za szkołę którą reprezentowałem, ale także za Ojczyznę w której żyjemy. Służba ta umożliwiła mi także poznanie wielu wspaniałych ludzi, których miałem także okazję szkolić i przekazywać im wiedzę dotyczącą zasad obycia ze sztandarem, był to dla mnie niezapomniany czas w historii mojej edukacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim.”
Jakub Drozd
 
„Służbę w Poczcie Sztandarowym wspominam bardzo dobrze. Było to kształtujące doświadczenie uczące pierwszych, nie za wielkich wyrzeczeń, dyscypliny i ogłady. Przepełniała mnie duma za każdym razem, gdy zakładałam szarfę i w ten sposób reprezentowałam szkołę. Teraz jest to pełne nostalgii wspomnienie, które przywołuje uśmiech na ustach.”
Aleksandra Ochab
 
„Moja historia rozpoczęła się w podstawówce i przez lata edukacji, nieprzerwanie asystowałam przy poczcie sztandarowym. Okres liceum był szczególny, gdyż były to równocześnie ostatnie lata służby. Pamiętam, że były to zawsze ogromne emocje. Wiązały się one z obowiązkiem i odpowiedzialnością. Gdy następowała komenda wejścia, oczy wszystkich zwrócone były w naszym kierunku. W tym momencie głowie zawsze powtarzałam sobie, żeby wyjść jak na próbach, spokojnie i z opanowaniem. Tymczasem serce biło jak szalone. Było to również i poświecenie, gdyż w dni wolne od zajęć, sztandar zawsze stawał na wysokości zadania. Uczestniczył w istotnych świętach i wydarzeniach, bez względu na warunki pogodowe. Z sentymentem wspominam swoje uczestnictwo."
Gabriela Świniuch
Czytany 220 razy