Licealne gwiazdy w poszukiwaniu naszego Betlejem Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Czas: mroźna, grudniowa środa anno domini 2021.

Miejsce: hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim odziana w świąteczną szatę.

Autorzy: młodzież licealna z Marcelem Przywarą na czele, swoje trzy grosze dodali pracownicy, przyjaciele i sympatycy tej szkoły z prof. Justyną Baran główną wspomagającą.

Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszego prezentu pod choinkę.

Jan Flisak Dyrektor Szkoły

Agnieszka Kędziora- Śmiałek Wicedyrektor Szkoły

 

Historia Betlejem

By zrozumieć, gdzie jest moje Betlejem sięgnąłem do informacji o tym miasteczku w czasach życia świętej Rodziny i … nie tylko.

Było to wtedy miasteczko położone na dwóch wzgórzach na wysokości 777 m n.p.m., 7 km na południe od Jerozolimy. W czasach narodzin Jezusa liczyło około 1000 mieszkańców. Przynależało do Judei zarządzanej przez króla Heroda Wielkiego z nadania Cesarstwa Rzymskiego.

W Starym Testamencie jest wspominane kilkakrotnie, m.in. już w historii patriarchów (Rdz 35,19 i 48,7); było rodzinnym miastem Dawida (1 Krl 20,6; Łk 2,40, okupowanym przez Filistynów (2 Krl 23,14); w Betlejem Dawid został namaszczony na króla Izraela; Micheasz zapowiedział, że przyszły Mesjasz narodzi się w Betlejem (5,10; potwierdzają to ewangeliści (Mt 2,1.6; Łk 2,4; J 7,42). Tradycja chrześcijańska, w tym ProtEwJk 17,3 i Dialog z Żydem Tryfonem (78,5) Justyna, jako miejsce narodzenia Jezusa wskazuje grotę koło miasteczka. Nie zdołał tej tradycji zniszczyć cesarz Hadrian, który około 135 roku n.e. wprowadził w grocie kult Adonisa (Tamusa).

Cesarz Konstantyn Wielki  na miejscu groty kazał wybudować bazylikę (ukończoną około 330 roku przez świętą Helenę), przy której powstało ważne centrum życia monastycznego. W czasach powstania samarytańskiego (521- 530) bazylika została obrabowana i spalona. Za panowania Justyniana Wielkiego około 540 roku świątynię odbudowano i łącznie z miastem otoczono murami. Bazylika ocalała w czasie najazdów Persów (614), Arabów (638) oraz podczas zdobycia Betlejem przez krzyżowców (7 VI 1099). W 1110 roku utworzono w Betlejem biskupstwo łacińskie. Po zdobyciu miasta przez Turków sułtan Saladyn zlikwidował kult chrześcijański; cesarz Henryk VI jeszcze raz odzyskał Betlejem w 1192 roku drogą rokowań; odtąd Betlejem na długi czas pozostało wioską. Do drugiej połowy XIX wieku istniało w Betlejem biskupstwo greckie oraz ormiańskie. Badania archeologiczne z lat 1932- 34 wykazały, że istniejąca bazylika pochodzi z czasów Justyniana Wielkiego. Pod posadzką prezbiterium znajduje się wapienna grota Narodzenia w kształcie nieregularnego prostokąta (12m długości i 3,5 do 4 metrów szerokości; oraz 3 metry wysokości); na posadzce groty widnieje srebrna gwiazda z napisem (z 1717):

Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est.

W prawej ścianie groty Narodzenia znajduje się mniejsza, zwana grotą Żłóbka. Pieczę nad sanktuarium początkowo sprawowali kanonicy regularni św. Augustyna, a od XIII wieku franciszkanie.

Betlejem od 1995 roku znajduje się na terenie Autonomii Palestyńskiej.

Niewiarygodne, a jednak prawdziwe, tyle symboli, wydawałoby się niemożliwych zbiegów okoliczności. Ta mała miejscowość , stanowi obraz ludzkiego uwikłania.

To realnie istniejące miasto jest też miejscem i symbolem miejsca narodzin Bożej Dzieciny. W nadchodzących świętach niemowlę z Nazaretu ponownie zawita na tym świecie. Narodzi się tam, gdzie go przyjmą: w uczniach, rodzicach, profesurze, pracownikach administracji i obsługi. Powita ten świat w Grocie- Sercu Narodzenia.

Jan Flisak

Czytany 325 razy

Media