Sukces uczennic naszego Liceum w I edycji Akademii Protolab Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Izabela Jurzecka oraz Marcelina Kazała wzięły udział w I edycji Akademii Protolab. Ideę współpracy z Podkarpackim Centrum Innowacji zapoczątkował Pan Dyrektor Jan Flisak, który do samego końca projektu sprawował opiekę merytoryczną nad młodzieżą.
Program edukacyjny skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, absolwentów, młodych naukowców do 35 roku życia. Jego głównym celem było rozwijanie kompetencji liderskich, konceptualizacji własnych pomysłów, budowania relacji biznesowych z miejscowym przemysłem, umiejętności i kompetencji potrzebnych do pozyskiwania środków na tworzenie start-upów. Dodatkowo w czasie szkoleń uczennice dowiedziały się, w jaki sposób zarządzać projektami oraz jak przemawiać publicznie do różnych grup odbiorców.
Wszystkie wyżej wymienione kompetencje miały na celu wspomóc młode osoby w przygotowaniu innowacyjnego projektu. Uczennice naszej szkoły skupiły się na problemie barier, z jakimi spotykają się osoby chore w życiu codziennym. Działania w ramach projektu mają być realizowane przez szkoły średnie i uczelnie wyższe przy współpracy organów władz państwowych i samorządowych oraz środowiska biznesowego.
W czasie uroczystego podsumowania projektu, które miało miejsce Rzeszowie uczennice naszej szkoły uzyskały wyróżnienie. Nawiązane kontakty ze środowiskiem biznesowym i uczelniami wyższymi oraz doświadczenie w realizowaniu podobnych projektów są gwarantem sukcesu w realizowaniu kolejnych przedsięwzięć przez Izę oraz Marcelinę.
Czytany 67 razy