WSPOMNIENIA – drogowskazy najmilsze pamięci Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(1 głos)

13 października, w gronie zaproszonych Gości, społeczność szkolna naszego Liceum uroczyście obchodziła święto Dnia Edukacji i Dnia Patrona. W programie nawiązano również do ubiegłorocznego jubileuszu 75- lecia naszej szkoły. Zrealizowano te elementy rocznicowych obchodów, których w ubiegłym roku nie pozwoliła przeprowadzić pandemia.

Swą obecnością zaszczyli nas:

Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Magdalena Ćwikła

Ksiądz dr Wiesław Pieja, który w pierwszej części uroczystości wygłosił wykład o idei wolności.

Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego – Pani Bernadeta Frysztak;

Członek Zarządu Powiatu – Pan Andrzej Bączkowski;

Burmistrz Sędziszowa Młp – Pan Bogusław Kmieć;

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. – Pan Marek Pająk;

Przedstawiciel  Rady Rodziców – Pan Wojciech Drzymała

Ojciec Kaim z Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów

Prof. Zygmunt Wiciejowski – dyrektor naszego Liceum w latach 1990 - 2002

Dr Jacek Magdoń – nauczyciel naszego Liceum w latach 2022- 2016 a obecnie radny sejmiku wojewódzkiego i pracownik IPN, który w pierwszej części uroczystości omówił sposoby realizacji idei wolności przez naszych ojców i dziadów w czasie I wojny światowej, mówił o polskim wysiłku zbrojnym, który zaowocował odzyskaniem Niepodległej. W następnych częściach reprezentował też instytucje wojewódzkie.

W programie obchodów znalazły się: wykłady z zawarte w cyklu: „Idea wolności w życiu i dziełach ks. Piotra Skargi, bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II”.O dwóch ostatnich postaciach mówił dr Wiesław Pieja, a o ks. Piotrze Skardze w czasie kazania kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ks. Krzysztof Gac. Uroczysta Msza Święta odbyła się w Sanktuarium pw. Miłosierdzia Bożego. Koncelebrowana Eucharystia została oprawiona muzyką szkolnej scholii i zwieńczona koncertem muzyki organowej połączonym ze śpiewem przygotowanym przez prof. Adama Sokulskiego.  

75 lat minęło …

Ten niezwykły dla naszego środowiska czas mierzono latami kalendarzowymi i latami szkolnymi.

Długa jest lista osób, które zapisały się na kartach historii Liceum, które go tworzyły, rozwijały, które oddały mu serce i entuzjazm. Dzięki temu szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją publiczną, ale rodziną stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników.

Największym prezentem, jaki otrzymuje każda szkoła są jej wychowankowie, którzy opuścili i nadal opuszczają jej mury, napawając dumą. Dzień 14 października przypomina, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły – nauczycie i wychowawcy, wsparciem – rodzice, a dumą – absolwenci.

Uroczystością tą licealna młodzież złożyła hołd wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania naszej szkoły i jej rozwoju – założycielom, dyrektorom, profesorom i pracownikom.

Z głębi serca uczniowie dziękowali profesorkom i profesorom za to, że wytrwale i cierpliwie prowadzili ich po labiryncie szkolnego życia.

Podczas uroczystości w hali sportowej, odmienionej, pięknie przygotowanej, z odpowiednią oprawą muzyczną, scenografią, odbyło się ślubowanie klas pierwszych, przemówienia Dyrektora Jana Flisaka, wystąpienia gości, przemówienia oraz chwila refleksji i wspomnień z dawnych lat p. prof. Jacka Magdonia oraz p. prof. Zygmunta Wiciejowskiego.

Całości dopełnił program artystyczny. Młodzież pięknie połączyła w nim treści poświęcone Patronowi szkoły, historii szkoły, Profesorom oraz umiliła świętowanie popisami muzycznymi, pięknym, bogatym w treści śpiewem.

Wręczone też zostały nagrody Starosty Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego Dyrektora LO im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. Państwu Profesorom, Dyrekcji. Gospodarz szkoły poinformował też zgromadzonych o odznaczonych medalami KEN i odznaczeniami państwowych. Tradycyjnie zostały ogłoszono wyniki konkursu wiedzy dot. ks. Piotra Skargi i jego epoki oraz nowej inicjatywy uczniowskiej: szkolnego festiwalu „Za życiem”. Laureaci otrzymali zasłużone nagrody.

Czytany 114 razy