Aktualności

Drodzy Uczniowie, Szanowni RodziceOd 17 maja wznawiamy stopniowo nauczanie w szkole. Do 30 maja będzie to nauczanie hybrydowe, tzn. połowa uczniów będzie się uczyć w budynkach szkolnych, a połowa w…
Link do spotkania:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGM4Y2EwZjItMDY3My00YmM1LWEyZTUtMDFmMTc2N2M4NDM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b095c98d-d188-423f-ad7e-646dc9052926%22%2c%22Oid%22%3a%2292248911-c08a-47d4-a486-30133561c97e%22%7d
Zapraszamy do obejrzenia transmisji z uroczystego pożegnania klas III w roku szkolnym 2020/2021
Spotkanie projektowe Erasmus+ 130 uczestników wzięło udział we wspólnym spotkaniu projektowym online w dniu 26 kwietnia 2021. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich realizujących wspólnie dwa projekty:…
UROCZYSTOŚĆ zakończenia zajęć dla uczniów klas trzecich Plan uroczystości: CZWARTEK 29 kwietnia 2021 r. 1900 Msza Święta w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp. PIĄTEK 30 kwietnia 2021 r.…
A oto nasi zwycięzcy: Elżbieta Drzymała, Kacper Drozdowski, Bartłomiej Kujda. GRATULUJEMY! Życzymy dalszych sukcesów.
W dniach 21 – 23 kwietnia 2021 roku  odbył się w naszej szkole maraton matematyczny zorganizowany  z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie matematyką. Przeprowadzenie  maratonu miało na celu…
Strona 8 z 91