Aktualności

 To słowa z hymnu Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej a zostały zaczerpnięte z „Promethidiona” C.K. Norwida. XIX RDKS organizowane przez III LO w Rzeszowie odbyły się w dniach 16-18 listopada 2011…
We wrześniu Sejm RP ogłosił konkurs dla młodzieży  "Rola parlamentu krajowego w Unii Europejskiej". Miał on ma na celu zachęcenie młodzieży do zainteresowania się zagadnieniami parlamentaryzmu i do poszukiwania informacji…
2 grudnia 2011r. w naszej szkole odbył się kolejny sejmik naukowy przygotowany przez uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych. Nauczyciele chemii, biologii i geografii od 2002…
W VII Andrzejkowych marszach na orientacje wzięło udział prawie 100 strzelców z Kolbuszowej, Rzeszowa (XIV LO, X LO, pluton miejski, Zespół Szkół Samochodowych), Sędziszowa Młp., Strzyżowa i Brzeska. Strzelcy mieli…
Od 1 września 2011 r. Nasza szkoła bierze udział w projekcie realizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pt.:  „PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet…
Jednym z podstawowych filarów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) jest funkcjonowanie Biura Edukacji Publicznej, które prowadzi swą działalność równolegle na trzech obszarach: edukacyjnym, naukowym…
Dnia  19  kwietna 2011r. nasza  szkoła  otrzymała  Certyfikat  Rejonowy Podkarpackiej  Sieci  Szkół  Promujących  Zdrowie  Rejonu  Dębica. Uroczysta konferencja, którą poprowadziła pani  Anna  Szczepanik-koordynator Podkarpackiej  Sieci  Szkół  Promujących  Zdrowie, odbyła się …
W tym dniu liceum odwiedzi?o ponad 400 uczni?w klas trzecich z gimnazj?w z : Czarnej S?dziszowskiej, Iwierzyc, Kamionki, Ocieki, Ostrowa, Ropczyc - ZS nr 3 z Czekaja, Ropczyc – ZS…
W pi?tek - 25 marca 2011 roku w Liceum Og?lnokszta?c?cym im. ks. Piotr Skargi w S?dziszowie M?p, odby? si? ju? po raz dziesi?ty sejmik naukowy. Tym razem od has?em: „W…
Strona 105 z 106