Dzień Otwartych Drzwi w Liceum

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Szanowni Państwo Dyrektorzy , Nauczyciele i uczniowie Gimnazjów Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. 

 
Dyrekcja i ca?a spo?eczno?? Liceum Og?lnokszta?c?cego im. ks. Piotra Skargi w S?dziszowie M?p. serdecznie zaprasza m?odzie? klas trzecich Gimnazj?w na Dzie? Otwartych Drzwi w Liceum Og?lnokszta?c?cym im. ks. Piotra Skargi w S?dziszowie M?p. W dniu 18 marca 2011r. od godziny 10-tej b?dziemy czeka? na Pa?stwa uczni?w i zapewnimy im:

  • - zwiedzanie obiektu szkolnego – sal lekcyjnych, hali widowiskowo-sportowej, biblioteki szkolnej, gabinetu multimedialnego, gabinetu pomocy medycznej i psychologicznej
  • spotkanie z przedstawicielami Samorz?du Uczniowskiego, cz?onkami szkolnego Zwi?zku „Strzelec”, zespo?em „cheerleaderek”, cz?onkami Klubu Europejskiego „Europoint”, Licealnego Teatru Muzycznego i Szkolnej Telewizji
  • mo?liwo?? obejrzenia rozgrywek w ramach Szkolnego Dnia Sportu i udzia?u w turnieju Gier Komputerowych
  • pokaz sprawno?ci strzeleckich w wykonaniu cz?onk?w Zwi?zku Strzeleckiego „Strzelec”.
  • przeka?emy zasady przyj?? do klas pierwszych, wzory poda? i foldery informacyjne
  • przeka?emy ofert? edukacyjn? szko?y na rok szkolny 2011/2012
  • zapoznamy uczni?w z rodzajem zaj?? pozalekcyjnych, w kt?rych b?d? mogli uczestniczy? w naszej szkole.
Serdecznie zapraszamy.
Czytany 124 razy

Film-Promocyjny