Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Andrzej Fortuna

1a

Katarzyna Bokota

1b

Izabela Dziedzic

1c

Joanna Ziobro

1d

Marta Hess

1e

Halina Przybek

1f

Dorota Pyrc

1g

Dorota Drozdowska

1h

Ewa Stręk

1i

Renata Opiela

2a

Agata Perlik

2b

Barbara Głód

2c

Agata Iskrzycka

2d

Anna Sitko

3a

Agnieszka Walewska

3b

Tomasz Ochab

3c

Dzik Teresa

3d

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

  1. Przewodniczący – Teresa Dzik
  2. Zastępca przewodniczącego – Agata Iskrzycka
  3. Skarbnik – Katarzyna Bokota

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

  1. Przewodniczący – Halina Przybek
  2. Członek – Dorota Pyrc