kredyty bez bik

Międzynarodowy kongres „Innowacyjność i nowoczesność w powiecie Ropczycko-Sędziszowsim”

Dział: Aktualności
Czytany 447 razy

W dniach 4 i 5 października 2017 roku pan dyrektor Jan Flisak, nauczyciele i uczniowie naszego Liceum wzięli udział w dwudniowym międzynarodowym kongresie „Innowacyjność i nowoczesność w powiecie”.

Prezentację poprowadziła pani prof. Lucyna Kopciuszyńska a opiekę nad młodzieżą sprawowała pani prof. Jolanta Ziobro.

Drugi dzień kongresu odbył się pod hasłem: „Nowoczesna edukacja i skuteczna promocja szansą dla powiatu.” 

Również szkoły średnie z powiatu ropczycko-sędziszowskiego miały możliwość zaprezentować swoje dotychczasowe osiągnięcia.

Pani Magdalena Porębska Dyrektor Krajowy stowarzyszenia AFS Polska Programy Międzykulturowe mówiła w swoim wystąpieniu między innymi o zadaniach, jakie stoją przed współczesną szkołą oraz o sposobach ich realizacji.

Jednym ze sposobów na rozwój szerokiej kompetencji jest możliwość przebywania w środowisku międzynarodowym. Prekursorem edukacji międzynarodowej jest właśnie nasze liceum.

Nasza szkoła przedstawiła realizowaną na szeroką skalę nowoczesną edukację.

Duży nacisk w naszej szkole kładzie się na:

 1. 1. Nowatorskie podejście do nauki języków obcych.
 2. Kontakt z rodzimymi użytkownikami języka.
 3. Wzmacnianie wśród uczniów poczucia własnej wartości - poprzez współpracę międzynarodową i wymiany szkolne. 

Nasza młodzież ma możliwość:

 • poszerzania horyzontów i uczenia się współpracy, szacunku i tolerancji,
 • oraz poznawania kultury innych krajów.

Innowacyjność i nowoczesność w nauczaniu języków obcych w naszym Liceum realizujemy w następujących 6 obszarach:

 1. Od roku 2011 prowadzimy wymianę polsko-niemiecką ze szkołą średnią w Meldorf nad Morzem Północnym oraz obecnie ze szkołą partnerską Hans-Ehrenberg Schule w Bielefeld północno – zachodniej części Niemiec. W wymianach uczestniczy jednorazowo około 20 naszych uczniów. Hasłem przewodnim tej polsko-niemieckiej współpracy kulturoznawczo – historycznej jest: „Zachować pamięć”.
 2. Pozyskując środki z Unii Europejskiej uczestniczymy w partnerskich projektach szkół: COMENIUS 2013-2015 (wraz ze szkołami z Turcji, Belgii, Litwy i Portugalii) oraz obecnie ERASMUS+ 2017-19 (wraz ze szkołami z Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii). 
 3. Dzięki współpracy i pomocy Fundacji im. ks. Siemaszki w Krakowie w ramach programu unijnego „Młodzież w działaniu“ od 5 lat nasi uczniowie biorą udział w cyklu wakacyjnych projektów City Bound Europe. Młodzież wyjeżdża do Niemiec, Czech, Rumuni, Wlk. Brytani i na Teneryfę. 
  Dzięki tym wyjazdom młodzież rozwija swoją:
 • kreatywność i komunikatywność,
 • dynamizm w działaniu,
 • oraz współpracuje w grupie i podejmuje własne inicjatywy. 


Wszyscy doskonale wiemy, że te właśnie umiejętności oprócz dobrego wykształcenia i praktycznej znajomości języków obcych są bardzo cenione przez pracodawców i przydatne do wykonywania każdego zawodu.

4.  Czwarty obszary to współpraca z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM), Fundacją Dolnosaksońskich Miejsc Pamięci w Bergen-Belsen oraz Międzynarodową Organizacją Pozarządową „Podstawy wolności” i Fundacją im. Friedricha Eberta nasze Liceum zaangażowało się w projekt „Historia zaczyna się w rodzinie…”.

5. W ramach tego projektu, młodzież z Ukrainy, Polski i Niemiec bierze udział w trzech spotkaniach tygodniowych i zajmuje się tematem rodziny i historii z dwóch perspektyw: rola rodziny w historii oraz rola historii w rodzinie. 

6. W lipcu 2017 nasi uczniowie byli na Ukrainie, teraz w listopadzie będą w Krakowie i Oświęcimiu, a w kwietniu 2018 pojadą do Niemiec na ostatni etap projektu.5) Piąty obszar to współpraca w ramach międzynarodowego wolontariatu w wyniku, której absolwenci naszego LO spędzają rok za granicą w programie Akcja Znaku Pokuty – Służby dla Pokoju. W poprzednim roku szkolnym nasza absolwentka przebywała we Włoszech, natomiast w bieżącym roku szkolnym do Londynu wyjeżdża nasz absolwent. 

6) Ostatni szósty obszar zasługujący na szczególna uwagę, to udział naszej szkoły w Programie AFS, który realizujemy od roku 2013. Do tej pory w programie uczestniczyło 10 uczniów z Niemiec, Włoch, Meksyku i Stanów Zjednoczonych i Polski.
W ramach programu AFS uczęszcza do naszej szkoły Erik Piantoni, który wraz z opiekunką panią Mają Ignaś opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z pobytem w Polsce, naszej szkole i rodzinie goszczącej.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)