kredyty bez bik

Zasady oceniania zachowania w drugim semestrze Wyróżniony

Dział: Aktualności
Czytany 234 razy

 

Zasady oceniania zachowania uczniów w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 (modyfikacja)

 

      W II semestrze roku szkolnego 2019/2020 czasowo zawiesza się stosowanie punktowego systemu oceniania zachowania uczniów.

Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia (art. 44h ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Wychowawca wystawiając ocenę klasyfikacyjną (końcoworoczną) ucznia bierze pod uwagę:

a) ocenę semestralną (z I semestru 2019/2020 r.),

b) zachowanie ucznia podczas zajęć przeprowadzonych w szkole w II semestrze (punktowy system oceniania) - w okresie od 27.01.2020 r. do 12.03.2020 r. i po ewentualnym powrocie do szkoły,

c) zachowanie ucznia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uwzględniając w szczególności:

  • zaangażowanie ucznia w realizację obowiązków lekcyjnych: przesyłanie zadań w wyznaczonym terminie, systematyczna zdalna współpraca z wychowawcą, nauczycielami, rówieśnikami
  • samodzielność pracy, uczciwość w relacjach z nauczycielami,
  • kulturę zachowania podczas korzystania z komunikatorów i lekcji online,
  • dodatkową aktywność, np niesienie pomocy innym, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, przesyłanie na grupie informacji pozostałym osobom z klasy, tworzenie grup wsparcia wśród społeczności szkolnej.
Oceń ten artykuł
(3 głosów)