Aktualności

13 października 2011 r., w przeddzień Święta Edukacji Narodowej, społeczność Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. uroczyście świętowała kolejną rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz Dzień Patrona Szkoły. Uroczystość, poprzedzona Mszą…
Przyjmowanie świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE / kopie/  w dniach: 22 czerwca /środa/ w godzinach              …
W środę, 30.03.2011 w Centrum Kultury w Ropczycach odbył się XII Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. Konkurs ten organizowany jest od lat w Ropczyckim Centrum Kultury i z roku na rok…
  „DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”  w Liceum Ogólnokształcącym    w Sędziszowie Młp. odbył się 31 marca 2011 roku. Jest to projekt realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana…
Dnia  19  kwietna 2011r. nasza  szkoła  otrzymała  Certyfikat  Rejonowy Podkarpackiej  Sieci  Szkół  Promujących  Zdrowie  Rejonu  Dębica. Uroczysta konferencja, którą poprowadziła pani  Anna  Szczepanik-koordynator Podkarpackiej  Sieci  Szkół  Promujących  Zdrowie, odbyła się …
W tym dniu liceum odwiedzi?o ponad 400 uczni?w klas trzecich z gimnazj?w z : Czarnej S?dziszowskiej, Iwierzyc, Kamionki, Ocieki, Ostrowa, Ropczyc - ZS nr 3 z Czekaja, Ropczyc – ZS…
W pi?tek - 25 marca 2011 roku w Liceum Og?lnokszta?c?cym im. ks. Piotr Skargi w S?dziszowie M?p, odby? si? ju? po raz dziesi?ty sejmik naukowy. Tym razem od has?em: „W…
  W s?owach tych mo?na by zamkn?? atmosfer?, kt?ra panowa?a w dniu dzisiejszym w naszej szkole. W ramach altruistycznej pomocy, zg?osi?o si? ponad pi??dziesi?t os?b (przede wszystkim uczni?w naszej szko?y),…
Szanowni Państwo Dyrektorzy , Nauczyciele i uczniowie Gimnazjów Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.    Dyrekcja i ca?a spo?eczno?? Liceum Og?lnokszta?c?cego im. ks. Piotra Skargi w S?dziszowie M?p. serdecznie zaprasza m?odzie? klas trzecich Gimnazj?w na…
Strona 79 z 80

Film-Promocyjny