Aktualności

  „DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”  w Liceum Ogólnokształcącym    w Sędziszowie Młp. odbył się 31 marca 2011 roku. Jest to projekt realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana…
Dnia  19  kwietna 2011r. nasza  szkoła  otrzymała  Certyfikat  Rejonowy Podkarpackiej  Sieci  Szkół  Promujących  Zdrowie  Rejonu  Dębica. Uroczysta konferencja, którą poprowadziła pani  Anna  Szczepanik-koordynator Podkarpackiej  Sieci  Szkół  Promujących  Zdrowie, odbyła się …
W tym dniu liceum odwiedzi?o ponad 400 uczni?w klas trzecich z gimnazj?w z : Czarnej S?dziszowskiej, Iwierzyc, Kamionki, Ocieki, Ostrowa, Ropczyc - ZS nr 3 z Czekaja, Ropczyc – ZS…
W pi?tek - 25 marca 2011 roku w Liceum Og?lnokszta?c?cym im. ks. Piotr Skargi w S?dziszowie M?p, odby? si? ju? po raz dziesi?ty sejmik naukowy. Tym razem od has?em: „W…
  W s?owach tych mo?na by zamkn?? atmosfer?, kt?ra panowa?a w dniu dzisiejszym w naszej szkole. W ramach altruistycznej pomocy, zg?osi?o si? ponad pi??dziesi?t os?b (przede wszystkim uczni?w naszej szko?y),…
Szanowni Państwo Dyrektorzy , Nauczyciele i uczniowie Gimnazjów Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.    Dyrekcja i ca?a spo?eczno?? Liceum Og?lnokszta?c?cego im. ks. Piotra Skargi w S?dziszowie M?p. serdecznie zaprasza m?odzie? klas trzecich Gimnazj?w na…
Dzień 15 stycznia 2011r. dla tegorocznych maturzyst?w z Liceum Og?lnokszta?c?cego im. ks. Piotra Skargi w S?dziszowie M?p. na zawsze pozostanie w pami?ci. W tym dniu odby? si? ich Bal Studni?wkowy, zorganizowany…
www.tvp.pl/rzeszow/informacja/aktualnosci/wideo/1302/3977719
Strona 76 z 76

Film-Promocyjny