kredyty bez bik

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN. DOSTAWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA PRACOWNI  W RAMACH PROJEKTU „SĘDZISZOWSKIE LICEUM SZKOŁĄ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SĘDZISZOWIE MŁP.”
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN. DOSTAWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA PRACOWNI W RAMACH PROJEKTU „SĘDZISZOWSKIE LICEUM SZKOŁĄ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SĘDZISZOWIE MŁP.”
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - I
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - II
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - III
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - II
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - I
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA PRACOWNI W RAMACH PROJEKTU PN. „SĘDZISZOWSKIE LICEUM SZKOŁĄ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SĘDZISZOWIE MŁP".
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA PRACOWNI W RAMACH PROJEKTU PN. „SĘDZISZOWSKIE LICEUM SZKOŁĄ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SĘDZISZOWIE MŁP".