kredyty bez bik

Współpraca międzynarodowa

Dnia 29 listopada 2014 roku w siedzibie AFS nastąpiło pożegnanie uczennicy Marii Fea z Włoch , która uczęszczała przez trzy miesiące do LO w Sędziszowie Małopolskim. W trakcie tego pożegnania…
- to program edukacyjny, który pozwala młodzieży w wieku 15-18 lat spędzić za granicą rok, semestr lub trymestr. Celem programu AFS jest międzykulturowe uczenie się oraz wykorzystanie tych doświadczeń w…
W dniach 19-25.10.2014odbyło się czwarte międzynarodowe spotkanie młodzieży sędziszowskiego Liceum w ramach projektu „Gastronomic Wonders through Europe”.  Spotkanie miało miejsce na Litwiew szkole średniej„Ausros Gimnazija” w Vilkaviskis.   Liceum z Sędziszowa…
W dniach 04.-12.09.2014.  grupa 20 uczniów LO w Sędziszowie Młp. pod opieką prof. Lucyny Kopciuszyńskiej i Aldony Homy po raz drugi odwiedziła rówieśników z partnerskiej szkoły w Meldorf nad Morzem…
Uczniowie z partnerskiej szkoły w Meldorf odwiedzili LO w Sędziszowie Młp. w dniach 4.10. - 7.10.2014.  Tym razem niemiecką szkołę reprezentowało 20 uczniów należących do szkolnego zespołu muzycznego BIGBAND. Wraz…
W dniach 18 – 24 sierpnia 2013 roku 6 uczniów naszego LO wzięło udział w międzynarodowym spotkaniu młodzieży „CITY BOUND BERLIN”. Organizatorem spotkania była niemiecka organizacja Fahrten-Ferne-Abenteuer, natomiast uczestnikami młodzież…
Spotkanie polsko-niemieckie w Sędziszowie Młp. Wdniach15-22.09.2013odbyłosięspotkanieuczniówzMeldorferGelehrtenschuleiLOwSędziszowieMłp.ProjektzostałdofinansowanyprzezmiędzynarodowąorganizacjęPolsko-NiemieckaWspółpracaMłodzieży/Deutsch-Polnisches Niemieccyuczniowietrafili  podopiekęrodzingoszczącychnaszegopowiatu,wramachktórejzapewnionoimnocleg,posiłki,transportdoszkołyipełnąintegracjęwrodzinie.  Codziennieranozeswoimipolskimikolegamiprzyjeżdżalinagodzinę8.00doliceum. Wczasiepobytuuczniowiepoznawalitradycję,kulturęorazkrajobraznaszegoregionu,zwiedzilimiastoSędziszówiokolice,jużporazdrugiodwiedziliklasztorOjcówKapucynów.WRopczycachspotkalisięzwicestarostąpowiatu,PaniąDorotąStrzyż,gdzierozmawialiosystemieedukacjiwPolsceiwNiemczech.SpędziliteżmiłepopołudniewSiedliskuJanczarwPstrągowejsmakującpolskąkuchnięipodziwiająclasyipagórkipodczasprzejażdżkibryczkami.MłodzieżzwiedziłarównieżMuzeumKulturyLudowejwKolbuszowej,gdzieodbyłysięwarsztatyceramiczne.Tampowstałynakolegarncarskimglinianepamiątki,któregościezabralizesobądoNiemiec.UczniowiespędziliteżjedendzieńwRzeszowie,atambardzospodobałoimsięcentrummiasta,nowaokrągłakładkaorazfontannamultimedialna;wieczóruczniowiezopiekunamispędziliwrzeszowskiejkręgielniKula.TrzyostatniednipobytumłodzieżspędziłanawspólnejwycieczcewBieszczady;naszczęściepogodadopisałaiudałasięmiędzyinnymiwyprawanaTarnicę,codlagościzMeldorfbyłonajwiększymprzeżyciem,gdyżpochodzązrówninnegoterenunadmorskiegoinieuprawiająwędrówekgórskich.GościezachwycilisiękrajobrazempołoniniatmosferąBieszczad,zwiedziliteżzaporęwSolinieorazGalerięZdzisławaBeksińskiegowSanoku. Opróczatrakcjiturystycznychzaplanowanodlauczniówniemieckichudziałwlekcjachwsędziszowskiejszkole.Wgrupachpo3-4osobydołączylidoklasiwspólnieuczestniczyliwlekcjachmatematyki,wychowaniafizycznego,językówobcych.Równieżnauczyciele,którzyprzyjechalizmłodzieżązciekawościąobserwowalilekcjepolskichkolegów. Wciągutychośmiuwspólnychdniudałosięzaprezentowaćnasząszkołęiregionodnajlepszejstrony,młodzieżnawiązałaprzyjaźnieipozbyłasięuprzedzeń.Współpracamiędzyszkołamitrwaodrokuszkolnego2011/12,ajużterazuczniowieplanująwspólnieprogramrewizytywMeldorfnaprzyszłyrok.
–  w LO im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. patronat honorowy Ministerstwa Edukacji Narodowej VIII edycja AIESEC to druga wizyta w sędziszowskim LO studentów zagranicznych, którzy przyjeżdżają do Polski…
W dniach 20-26.10.2013 odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie młodzieży w ramach projektu „Gastronomic Wonders through Europe”.  Spotkanie miało miejsce w szkole średniej Athenee Royal Lucie Dejardin w miejscowości Ougree w…
Jest to program edukacyjny, który pozwala młodzieży w wieku 15-18 lat spędzić rok lub trymestr za granicą, nawiązać kontakty z rówieśnikami, poznać kraj i nauczyć się obcego języka. Fundacja im.…