kredyty bez bik

Informacje dla kandydatów do klasy sportowej (prozdrowotnej) oraz ich rodziców

Dział: Aktualności
Czytany 613 razy

      Dla kandydatów do klasy sportowej (prozdrowotnej) przeprowadzone zostanie dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne w postaci Prób sprawności fizycznej. Próby te składają się z oceny sprawności ogólnej – przeprowadzenie testów sprawnościowych, oraz oceny umiejętności piłkarskich bądź siatkarskich (w zależności od wybranej wcześniej dyscypliny).

 

Kandydat do klasy sportowej (prozdrowotnej), w terminie od 7 maja do 27 czerwca 2019 r. powinien złożyć w sekretariacie szkoły pisemne zgłoszenie woli przystąpienia do prób sprawności fizycznej (podpisane przez rodzica - załącznik) oraz w terminie do 3 lipca następujące dokumenty:

1) orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia, przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,

2) opinię trenera, instruktora prowadzącego zajęcia sportowe lub nauczyciela wychowania fizycznego,

3) pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie do oddziału sportowego.

 

Jeśli byłyby problemy z terminowym dostarczeniem w/w dokumentów, to w uzgodnieniu z dyrekcją będzie możliwość dostarczenia ich ostatecznie do końca lipca 2019 r.

 

Próby sprawności fizycznej dla wszystkich kandydatów do klasy sportowej, na rok szkolny 2019/20 odbędą się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 9:00.  Zbiórka kandydatów w budynku szkoły, przy ul. Fabrycznej 5 w Sędziszowie Młp.

W przypadku braku możliwości przystąpienia kandydata do prób sprawnościowych w w/w terminie, dodatkowy termin przeprowadzenia prób to 3 lipca 2019 r. o godz. 9:00.

 

UWAGA: zaświadczenie wstępne o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w klasie sportowej (prozdrowotnej) może wystawić lekarz rodzinny. Zaświadczenia wystawia także lekarz medycyny sportowej Jerzy Smoła, tel. 602 115 552.

 

W załączniku zamieszczono do pobrania Regulamin rekrutacji do klasy sportowej (prozdrowotnej) wraz z opisem poszczególnych prób sprawności fizycznej oraz Zgłoszenie woli przystąpienia do prób.

 

 

Oceń ten artykuł
(3 głosów)