kredyty bez bik

Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

Dział: Aktualności
Czytany 870 razy

PONIŻEJ ARTYKUŁU ZNAJDUJE SIĘ GALERIA ZDJĘĆ Z TEGO WYDARZENIA!

 

        Zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/19 w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. zakończyliśmy wyjątkowo uroczyście. Bardzo jesteśmy dumni z tego, że nasze Liceum zostało wybrane z całego Podkarpacia jako szkoła, którą warto pokazać. Nasza szkoła została wyróżniona, dzięki czemu mieliśmy ogromny zaszczyt przygotowywać uroczystość zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2018/19 o randze wojewódzkiej.

Uroczystość zaczęła się uroczystą Mszą Św. w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp. Koncelebrze przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Biskup Kazimierz Górny. Zgromadzonej młodzieży, zaproszonym gościom zapadło w pamięć piękne, niepozbawione elementów autobiograficznych kazanie.

Kolejna część uroczystości przebiegała już w hali widowiskowo-sportowej w LO w Sędziszowie Młp. Rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów: Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi i Związku Strzeleckiego Strzelec. Podsumowaliśmy wyjątkowy rok szkolny, w którym szczególnie mocno akcentowaliśmy nasze przywiązanie do ojczyzny, podkreślaliśmy wyjątkową rolę wartości, jakimi są: Wolność i Niepodległość.

Nasze zaproszenie przyjęło wielu znamienitych gości, wśród których byli:

 • Jego Ekscelencja ks. Biskup, Kazimierz Górny,
 • Prof. Stanisław Nabywaniec,
 • Sekretarz biskupa, ks. Wiesław Matyskiewicz,
 • Wicewojewoda pani Lucyna Podhalicz,
 • Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch,
 • Podkarpacki Kurator Oświaty , pani Małgorzata Rauch,
 • Parlamentarzyści Rzeczpospolitej Polskiej: pani poseł Krystyna Wróblewska, pan poseł Kazimierz Moskal,
 • Władze Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego: Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego pan Witold Darłak, Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, pani Bernadeta Frysztak,
 • Burmistrz Sędziszowa Młp., pan Bogusław Kmieć,
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp., pan Marek Pająk,
 • Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” – pani Bogusława Stec - Świderska,
 • Przedstawiciele świata nauki, władz uczelni, państwo samorządowcy, emerytowani nauczyciele, przedstawiciele mediów,
 • Rodzice, reprezentowani przez panią Agnieszkę Walewską, Agatę Iskrzycką i Agnieszkę Guzior.

Obecni byli: ksiądz katecheta Grzegorz Chmielowski, nauczyciele, wychowawcy i pracownicy szkoły.

W swoim wystąpieniu, pan dyrektor LO im. Ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. Jan Flisak podkreślił, że to dzięki pracy i osiągnięciom uczniów szkoła jest jedną z najlepszych. Wspomniał o wybitnych uczniach, najważniejszych działaniach i projektach realizowanych przez Szkołę, m.in. o projekcie Sędziszowskie Liceum Szkołą Kluczowych Kompetencji, o łącznej wartości 703 312, 50 zł. Dzięki temu w doposażonych i wyremontowanych pracowniach: biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej (całkowity koszt doposażenia pracowni wyniósł ponad 170 000 zł) realizowane są zajęcia dodatkowe z biologii, chemii, geografii, fizyki, matematyki, języka angielskiego, informatyki, doradztwa zawodowego. Były to zarówno zajęcia wyrównawcze, jak i rozwijające dla bardziej uzdolnionych. Analogiczne zajęcia będą odbywały się w następnym roku. W minionym roku szkolnym zorganizowane zostały również, wynikające z założeń projektu, wyjazdy edukacyjne: na Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, do Centrum Naukowego Kopernik w Warszawie do Ogrodu Zoologicznego i Ogrodu Botanicznego w Krakowie. Uczniowie korzystają z nowego sprzętu komputerowego na ponad 200 000 zł.

Dyrektor Liceum gratulował uczniom osiągania sukcesów, rozwijania pasji, poszukiwania wiedzy i wartości. Pokreślił, że Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. oferuje wysoki poziom merytoryczny procesu dydaktycznego. Podkreślił szczególne zaangażowanie Liceum, jego nauczycieli i uczniów w dwuletni program Erasmus+ z wielkim finałem na wycieczce w Trójmieście, Szwecji i Helu oraz w projekty: AIESEC, w ramach którego gościliśmy studentów z całego świata na wykładach, a także AFS, w ramach którego gościliśmy w polskich domach naszych uczniów: piątkę przyjaciół z AFS: WU Chen- Jeny, Martinę Coronellę, Marie Lavou, żegnanych dzisiaj Lucię Copponi i Alessandro Amato. Nasz uczeń przez rok był u rodziny goszczącej w Niemczech.

Aktywności, wyjazdów, projektów w szkole jest bardzo wiele. Na wyróżnienie zasługuje Licealny Teatr Muzyczny (kolejny musical Madam Butterfly), działające Związek Strzelecki Strzelec (trzon Jednostki Strzeleckiej Strzelec 2051 im. mjr. Władysława Rudolfa Wilka) czy Szkolne Koło Caritas.

Odwiedzający naszą szkołę podkreślają niezapomnianą atmosferę tego miejsca. Jest to aura młodości i waszej radości życia.

We wzruszającym wystąpieniu zwrócił się do wszystkich obecnych Jego Ekscelencja ks. Biskup, Kazimierz Górny

Następnie głos zabrali: (w imieniu parlamentarzystów) poseł na Sejm RP - pan Kazimierz Moskal, Wojewoda Podkarpacki - pani Lucyna Podhalicz, Marszałek Województwa - pan Piotr Pilch, Kurator Podkarpacki - pani Małgorzata Rauch, Starosta Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego - pan Witold Darłak, Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego - pan Bogusław Kmieć, a w imieniu rodziców pani Agata Iskrzycka.

Ważnym punktem uroczystości było wystąpienie pani Bernadety Frysztak, w którym omówiła politykę oświatową w naszym powiecie i przedstawiła placówki edukacyjne działające na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego.

Następnie wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody specjalne. Krótka statystyka za cały rok szk: 41 uczniów z klas 1-2 i 34 osoby z klas 3 otrzymało promocję z wyróżnieniem; wzorowych zachowań 164, a bardzo dobrych 121. Na koniec szkoły uczniom klas trzecich przyznano statuetki PIOTR (SPORTOWIEC SZKOŁY – Szymon Zięba, SPORTSMENKA SZKOŁY – Anna Twardowska, ARTYSTYCZNA DUSZA – Paweł Żurad, DZIŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – Zuzanna Delikat, OSOBOWOŚĆ SZKOŁY – Adrian Szczęch i NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH – Karol Siwiec) Najwyższą średnią: 5,38 kl. uzyskała Aleksandra Pieja   Nagrody dla wyróżnionych uczniów oraz za 100% frekwencję ufundowane zostały przez Powiat Ropczycko – Sędziszowski. Uczniom gratulacje złożył nie tylko pan Dyrektor, ale również państwo Posłowie, pani Wojewoda, pan Marszałek oraz pani Kurator. Nastąpiło także wręczenie nagród dla pięciorga najzdolniejszych uczniów szkoły ufundowanych przez panią Wojewodę oraz dla uzdolnionej młodzieży z Licealnego Teatru Muzycznego reprezentującej naszą Szkołę i Gminę, ufundowanych przez Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.

Wzruszającym momentem było pożegnanie naszych uczniów, którzy przebywali u nas w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach organizacji AFS. Nagrody dla Lucii oraz Alessandro, a także ich polskich rodziców (tzw. rodzin goszczących), dla których specjalne upominki ufundowała i wręczyła pani Kurator Małgorzata Rauch.

Uroczystości zakończył występ młodzieży życzliwymi słowami, piękną muzyką oraz tańcem oraz podziękowania dla całej społeczności szkolnej za życzliwość, współpracę i wyrozumiałość, które złożyła pani wicedyrektor Agnieszka Kędziora - Śmiałek Władzom oświatowym, władzom naszego powiatu, włodarzowi miasta podziękowała za wszelkiego rodzaju wsparcie, zrozumienie dla trudności, z jakimi boryka się szkoła, za wszelką pomoc, za życzliwość i częstą obecność.

Święto naszego Liceum zakończone zostało zwiedzaniem szkoły przez zaproszonych gości: saloniku Niepodległości, odnowionych pracowni, pięknych gablot oraz wystaw. Goście chętnie zostali, aby porozmawiać z uczniami i nauczycielami.

Dziękujemy Pani Kurator Małgorzacie Rauch, Panu Staroście Witoldowi Darłakowi oraz Pani Wicestaroście Bernadecie Frysztak za pomoc w zorganizowanie tych uroczystości.

 

 

ZRJJ5M7U

 

 

Oceń ten artykuł
(9 głosów)