kredyty bez bik

Stypendyści w sędziszowskim Liceum

Dział: Aktualności
Czytany 458 razy

Warto starać się o jak najwyższe wyniki w nauce oraz inwestować w własny rozwoj między innymi poprzez osiąganie sukcesow w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach. Wiedzą o tym od wielu lat uczniowie sędziszowskiego Liceum, którzy za swoje osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki w nauce wielokrotnie otrzymywali stypendia z różnego rodzaju programów.

„Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa podkarpackiego” jest programem kierowanym dla uczniów, którzy wykazują się wysoką średnią ocen oraz szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi w zakresie przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i matematyki. Dotychczas, od 2008 roku z takiego wsparcia finansowego - pochodzącego z Funduszy Unii Europejskiej - z naszej szkoły skorzystało łącznie 67 uczniów (w roku szkolnym 2017/2018 – 8 uczniów, w roku 2016/2017 – 8 uczniów, w roku 2014/2015 – 14 uczniów). Pozyskane środki pieniężne (ok. 4 tys. złotych na ucznia)  uczniowie wykorzystują na zakup wszelkiego rodzaju sprzętu i pomocy naukowych  służących zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy m. in. sprzętu multimedialnego, książek, podręczników pomocy naukowych. Mogą także z tych środków pokrywać koszty dojazdów do szkoły.

Powiatowy Program Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim jest inicjatywą Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego. Zadaniem programu jest wspieranie i motywowanie uczniów szkół ponagdimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski do rozwijania swoich uzdolnień poprzez nagrody Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego oraz stypendia Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego przyznawane za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie oraz w różnych dziedzinach kultury. Wśród nagradzanych uczniów co roku nie brakuje sędziszowskich licealistów. W roku szkolnym 2017/2018 – 5 uczniów, w roku 2016/2017 – 4 uczniów, w roku 2015/2016 – 10 uczniów skorzystało z pomocy finansowej w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji. 

Dwukrotnie nasi uczniowie byli laureatami nagrody przyznawanej przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych dla najlepszego ucznia Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, w roku 2014/2015 oraz w roku 2015/2016. Taka nagroda corocznie przyznawana jest tylko jednemu najlepszemu uczniowi z każdego powiatu. Dodatkową nagrodą w 2016 roku, dla naszej uczennicy w ramach otrzymanej nagrody był wyjazd do Brukseli. 

Ponadto w każdym roku szkolnym uczeń o najwyższej w szkole średniej ocen jest Stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

Uczniowie naszego Liceum otrzymują również pomoc stypendialną z innych źródeł. W roku szkolnym 2013/2014 dwunastu licealistów zostało stypendystami Fundacji Śnieżka „Twoja Szansa”. Wielu z nich kontynuowało udział w tym programie w kolejnych latach, również jako studenci. W latach 2016/2017 i 2017/2018 nasi uczniowie korzystali również z pomocy w ramach programu stypendialnego Podkarpackiego Klubu Biznesu.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)