kredyty bez bik

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KLASY PROZDROWOTNEJ

Dział: Aktualności
Czytany 864 razy

Dla kandydatów do oddziałów prozdrowotnego przeprowadzone zostanie dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne w postaci próby sprawności fizycznej. Kandydat do oddziału prozdrowotnego, w terminie od 7 do 11 maja 2018r. powinien złożyć w sekretariacie szkoły pisemne zgłoszenie woli przystąpienia do próby sprawności fizycznej (w załącznikach) oraz następujące dokumenty:

  1. orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu, wydane zgodnie   z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia, przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
  2. opinię trenera instruktora prowadzącego zajęcia sportowe lub nauczyciela wychowania fizycznego,
  3. pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie do oddziału mistrzostwa sportowego,

Próba sprawności fizycznej dla kandydata do właściwego oddziału mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2018/19 odbędzie się:

  1. dla oddziału prozdrowotnego w piłce nożnej - 22 maja 2018r. o godz. 9.00 w budynku szkoły (ul. Fabryczna 5 Sędziszów Młp.)
  2. dla oddziału prozdrowotnego w  piłce siatkowej dziewcząt - 22 maja 2018r.  o godz. 9.00 w hali sportowej ul. Fabryczna 5 Sędziszów Młp.

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej
prozdrowotnej z programem nauczania piłki nożnej i piłki siatkowej
w Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim na rok szkolny 2018/2019

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie:

- wniosku o przyjęcie do szkoły

- pisemnej zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy prozdrowotnej

- orzeczenia lekarskiego potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia kandydata wydany przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej

7- 11.05.2018r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 Pierwszy termin 22.05.2018r.

(Do 31.05.2018r)

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

Do 4.06.2018r.

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

22- 26.06.2018r.

Do godz. 15.00

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 7.05.2018r.

Do 27.06.2018r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30.06.2018r. do godz. 10.00

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

Od 29.06.2018r.

Do 6.07.2018r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9.07.2018r.

do godz.10.00

Oceń ten artykuł
(0 głosów)