kredyty bez bik

ZASTĘPSTWA poniedziałek 18 WRZEŚNIA 2017r.

NAUCZYCIEL NIEOBECNY: prof.  ANNA ROZWADOWSKA

 

nr lekcji

1c

nr lekcji

2a

nr lekcji

3d

1.

bez zmian

1.

--------

1.

-------------

2.

bez zmian

2.

bez zmian

2.

bez zmian

3.

bez zmian

3.

bez zmian

3.

bez zmian

4.

bez zmian

4.

bez zmian

4.

J. ANGIELSKI

prof. Anna Dziura   

5.

bez zmian

5.

bez zmian

5.

J. ANGIELSKI

prof. Anna Dziura

6.

INFORMATYKA

  prof. A. Kozek s. 15

 

6.

bez zmian

6.

bez zmian

7.

bez zmian

7.

WF. 

prof. Roman Dziedzic + 3bc

 

7.

bez zmian

8.

bez zmian

8.

WF

prof. Ł. Dziurzyński + 1c

 

8.

bez zmian

 

„PIOTRY” 2019

W roku szkolnym 2018/2019 po raz kolejny przeprowadzony został plebiscyt, mający na celu wyłonienie grupy absolwentów, którzy swój trzyletni okres nauki w szkole ukoronowali wybitnymi wynikami w nauce, znacznymi osiągnięciami sportowymi oraz aktywnym uczestnictwem w życiu szkoły. Uczniowie ci nagrodzeni zostali statuetką „Piotr”, która stanowi najwyższe szkolne wyróżnienie dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp.

 

Lista nagrodzonych uczniów:

Najlepszy z najlepszych

KAROL SIWIEC (3B)

 

Sportsmenka szkoły

Anna Twardowska (3B)

Sportowiec szkoły

SZYMON ZIĘBA (3B)

Artystyczna dusza

PAWEŁ ŻURAD (3A)

Działalność społeczna

ZUZANNA DELIKAT (3D)

Osobowość szkoły

ADRIAN SZCZĘCH (3A)

 

„PIOTRY” 2012

W roku szkolnym 2011/2012 drugi raz z rzędu przeprowadzony został plebiscyt, mający na celu wyłonienie grupy absolwentów, którzy swój trzyletni okres nauki w szkole ukoronowali wybitnymi wynikami w nauce, znacznymi osiągnięciami sportowymi oraz aktywnym uczestnictwem w życiu szkoły. Uczniowie ci nagrodzeni zostali statuetką „Piotr”, która stanowi najwyższe szkolne wyróżnienie dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp.

 

Lista nagrodzonych uczniów:

 

Najlepszy z najlepszych

Góra Alicja – 5,44 kl. 3a

 

Osiągnięcia w nauce

 

klasa 3a

Sowińska Natalia – 5,31

Kisiel Magdalena – 5,25

Doroba Jowita – 5,0

Pająk Gabriela – 5,0

Kuc Sylwia – 5,00

 

z klasy 3b

Mech Katarzyna – 5,06

Rokosz Danuta – 5,00

 

z klasy 3c

Szczęch Ernest – 5,06

 

z klasy 3d

Ciołkosz Magdalena – 5,25

Szeliga Justyna – 5,19

Kubicz Oliwia – 5,15

Kipa Aneta – 5,13

Charchut Wioletta – 5,06

 

z klasy 3f

Tylutki Anna – 5,18

Ochał Monika – 5,10

Gruszka Magdalena – 5,06

 

Sportsmenka szkoły

Samociuk Małgorzata - kl.3c

 

Sportowiec szkoły

Trałka Hubert - kl.3a

 

Najwyższa frekwencja

Tylutki Anna  - kl.3f

  Lech Marcin  - kl.3f

 

Artystyczna dusza

Batory Piotr - kl.3b

 

Działalność społeczna

Sowińska Natalia - kl.3a

 

Osobowość szkoły

Dziedzic Łukasz - kl.3c

 

 

 

Kryteria

 

 

Kto nominuje?

 

Sposób wyboru

 

 

 

 

„Piotr” w kategorii

 

NAJLEPSZY

Z NAJLEPSZYCH

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        może poszczycić się najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły

·        otrzyma przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania  

·        szanuje tradycje szkolne i narodowe

·        aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego

·        rozwija swoje zainteresowania i zdolności

·        jest pracowity i systematyczny

·        prezentuje wysoką kulturę osobistą

 

 

Brak nominacji

 

 

 

Statuetkę przyznaje grono pedagogiczne podczas posiedzenia klasyfikacyjnego uczniowi spełniającemu kryteria.

 

 

 

 

„Piotr” w kategorii

 

OSIĄGNIĘCIA

W NAUCE

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        może poszczycić się bardzo wysoką średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły (średnia ocen równa 5, 00 lub wyższa)

·        otrzyma przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania 

·        szanuje tradycje szkolne i narodowe

·        aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego

·        rozwija swoje zainteresowania i zdolności

·        jest pracowity i systematyczny

·        prezentuje wysoką kulturę osobistą

 

 

Brak nominacji

 

 

 

Statuetkę przyznaje grono pedagogiczne podczas posiedzenia klasyfikacyjnego uczniom spełniającym kryteria.

 

 

         „Piotr” w kategorii

 

SPORTOWIEC/

SPORTSMENKA

 

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        na przestrzeni trzech lat nauki w może poszczycić się największymi osiągnięciami sportowymi w zawodach indywidualnych i zespołowych na szczeblu szkoły, miasta, rejonu, województwa, kraju

·        godnie reprezentuje szkołę

·        promuje zdrowy styl życia

 

 

Wychowawca

 

Nauczyciele

wychowania fizycznego

 

Głosowanie w dwóch kategoriach: męskiej i damskiej.

W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich oraz nauczyciele. Statuetkę otrzymuje uczeń, który otrzymał największą ilość głosów.

 

„Piotr” w kategorii

 

NAJWYŻSZA FREKWENCJA

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        na przestrzeni trzech lat może poszczycić się najwyższą frekwencją

·        prezentuje wysoką kulturę osobistą

·        posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym

 

 

Brak nominacji

 

 

 

Statuetkę przyznaje grono pedagogiczne podczas posiedzenia klasyfikacyjnego uczniowi spełniającemu kryteria.

 

 

 

„Piotr” w kategorii

 

ARTYSTYCZNA DUSZA

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego

·        godnie reprezentuje szkołę na różnorakich konkursach artystycznych

·        aktywnie działa na rzecz Licealnego Teatru Muzycznego

·        prezentuje wysoką kulturę osobistą

·        posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym

 

 

Wychowawca

 

Uczniowie

 

Nauczyciele

 

Głosowanie

 

W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich oraz nauczyciele. Statuetkę otrzymuje uczeń, który otrzymał największą ilość głosów.

 

 

„Piotr” w kategorii

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego poprzez działalność w Samorządzie Szkolnym, ZS „Strzelec”, Szkolnym Kole Caritas, Kole cheearlders, Kole dziennikarskim, wolontariat

·        jest rzetelny i odpowiedzialny

·        jest wrażliwy na potrzeby innych

·        posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym

 

 

Wychowawca

 

Uczniowie

 

Nauczyciele

Głosowanie

 

W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich oraz nauczyciele. Statuetkę otrzymuje uczeń, który otrzymał największą ilość głosów.

 

 

 

 

„Piotr” w kategorii

 

 

OSOBOWOŚĆ SZKOŁY

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        jest kreatywny

·        aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego

·        wykazuje niezwykłe zainteresowania

·        szanuje tradycje szkolne i narodowe

·        dba o honor swój i szkoły

·        jest rzetelny i odpowiedzialny

·        prezentuje wysoką kulturę osobistą

·        jest wrażliwy na potrzeby innych

·        jest koleżeński

·        jest uczciwy wobec siebie i innych

·        jest tolerancyjny

·        pracuje nad wykształceniem u siebie pozytywnych cech

·        posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym

 

 

Wychowawca

 

Uczniowie

 

Nauczyciele

 

Głosowanie

 

W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich oraz nauczyciele. Statuetkę otrzymuje uczeń, który otrzymał największą ilość głosów.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETEK „PIOTR” ABSOLWENTOM
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. 
KS. PIOTRA SKARGI W SĘDZISZOWIE MŁP.

opracowany w oparciu o § 82 ust. 1 Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., zatwierdzonego Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 stycznia 2020 roku.

Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. ustanawiają Nagrodę „Piotr” dla absolwentów, kto:
  a) na świadectwie ukończenia szkoły uzyskali najwyższą średnią ocen;
  b) osiągnęli znaczne sukcesy w konkursach przedmiotowych i imprezach sportowych, zajmując czołowe miejsca co najmniej na szczeblu powiatowym;
  c) legitymują się bardzo wysoką frekwencją za cały trzyletni okres nauki w szkole;
  d) wyróżnili się nienaganną postawą oraz aktywną działalnością społeczną i artystyczną na rzecz szkoły.

 2. Statuetka „Piotr”, która swą nazwą nawiązuje do osoby naszego patrona – księdza Piotra Skargi, stanowi najwyższe szkolne wyróżnienie dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp.

 3. Nagroda zostaje przyznana przez Kapitułę Nagrody na wniosek nauczyciela, wychowawcy lub uczniów po zasięgnięciu opinii rady Pedagogicznej.

 4. W skład Kapituły Nagrody zostają powołani opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektor szkoły.

 5. Nagroda jest finansowana z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

§ 2

 1. Celem przyznawania statuetki „Piotr” jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadania uznają uzyskiwanie wysokich wyników w nauce lub sporcie, wyróżniają się nienaganną postawą, a także podejmują aktywną działalność społeczną i artystyczną na rzecz szkoły.

 2. Statuetka „Piotr” jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.

 3. Nagroda jest forma motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce lub rywalizacji sportowej oraz do podejmowania aktywnej działalności społecznej i artystycznej na rzecz szkoły.

Kryteria przyznawania statuetki „Piotr”

 § 3

 1. Statuetki „Piotr” przyznawane są w następujących kategoriach:
  a) NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH
  b) SPORTOWIEC / SPORTSMENKA SZKOŁY
  c) NAJWYŻSZA FREKWENCJA
  d) ARTYSTYCZNA DUSZA
  e) DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
  f) OSOBOWOŚĆ SZKOŁY

 2. Statuetkę w kategorii NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH może otrzymać uczeń, który:
  a) może poszczycić się najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły;
  b) otrzyma przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 
  c) szanuje tradycje szkolne i narodowe;
  d) aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego;
  e) rozwija swoje zainteresowania i zdolności;
  f) jest pracowity i systematyczny;
  g) prezentuje wysoką kulturę osobistą.

 3. Statuetkę w kategorii SPORTOWIEC / SPORTSMENKA SZKOŁY może otrzymać uczeń, który:
  a) na przestrzeni trzech lat nauki w może poszczycić się największymi osiągnięciami sportowymi w zawodach indywidualnych i zespołowych na szczeblu szkoły, miasta, rejonu, województwa, kraju;
  b) godnie reprezentuje szkołę;
  c) promuje zdrowy styl życia.

 4. Statuetkę w kategorii NAJWYŻSZA FREKWENCJA może otrzymać uczeń, który:
  a) na przestrzeni trzech lat nauki w szkole może poszczycić się najwyższą frekwencją;
  b) prezentuje wysoką kulturę osobistą;
  c) posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

 5. Statuetkę w kategorii ARTYSTYCZNA DUSZA może otrzymać uczeń, który:
  a) aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego;
  b) godnie reprezentuje szkołę na różnorakich konkursach artystycznych;
  c) aktywnie działa na rzecz Licealnego Teatru Muzycznego;
  d) prezentuje wysoką kulturę osobistą;
  e) posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

 6. Statuetkę w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA może otrzymać uczeń, który:
  a) aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego poprzez działalność w Samorządzie Szkolnym, ZS „Strzelec”, Szkolnym Kole Caritas, Kole cheearlders, Kole dziennikarskim;
  b) jest rzetelny i odpowiedzialny;
  c) jest wrażliwy na potrzeby innych;
  d) posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

 7. Statuetkę w kategorii OSOBOWOŚĆ SZKOŁY może otrzymać uczeń, który:
  a) jest kreatywny;
  b) aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego;
  c) wykazuje niezwykłe zainteresowania;
  d) szanuje tradycje szkolne i narodowe;
  e) dba o honor swój i szkoły;
  f) jest rzetelny i odpowiedzialny;
  g) prezentuje wysoką kulturę osobistą;
  h) jest wrażliwy na potrzeby innych;
  i) jest koleżeński;
  j) jest uczciwy wobec siebie i innych;
  k) jest tolerancyjny;
  l) pracuje nad wykształceniem u siebie pozytywnych cech;
  m) posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

 8. Statuetkę w kategorii AMBASADOR SZKOŁY może otrzymać uczeń, który:
  a) aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego;
  b) aktywnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym;
  c) jest rozpoznawalny w środowisku i dobrze kojarzony ze szkołą
  d) dba o honor swój i szkoły;
  e) jest rzetelny i odpowiedzialny;
  f) prezentuje wysoką kulturę osobistą;
  g) posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

Statuetka w kategorii AMBASADOR SZKOŁY przyznawana jest uczniowi, który w wyjątkowy sposób reprezentował szkołę na arenie lokalnej. Statuetka ta przyznawana jest tylko na wniosek Rady Pedagogicznej.

Przyznawanie statuetki „Piotr”

§ 4

 1. Statuetki „Piotr” przyznane zostają  przez Kapitułę Nagrody na wniosek nauczyciela, wychowawcy lub uczniów po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 2. Kandydatów do statuetki „Piotr” mogą zgłaszać w formie pisemnej, z krótkim uzasadnieniem, uczniowie i nauczyciele, 10 dni przed przewidywanym rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej:
  a) uczniowie zgłaszają kandydatów do wychowawcy;
  b) nauczyciele do wychowawcy i do przewodniczącego Kapituły Nagrody;
  c) wychowawcy (wraz z propozycjami uczniów i nauczycieli) do przewodniczącego Kapituły Nagrody. Wychowawca ma prawo odrzucić kandydaturę/kandydatury przedstawione przez klasę.

 3. Kandydatury są jawne dla społeczności szkolnej.

 4. Po zapoznaniu się z kandydaturami, każdy nauczyciel i pracownik szkoły ma prawo do zgłoszenia do wychowawcy zastrzeżeń lub pytań na temat kandydatów. 

§ 5

 1. Wybór laureatów w kategoriach NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH i NAJWYŻSZA FREKWENCJA następuje w trakcie posiedzenia klasyfikacyjnego końcoworocznego.

 2. Statuetki w kategoriach wymienionych w § 5 ust. 1 przyznane zostają uczniom spełniającym wymagane kryteria, określone w § 3 ust. 2, 3, 5 Regulaminu. 

 3. Dopuszcza się nadanie równorzędnych wyróżnień w przypadku, gdy więcej niż jeden uczeń spełnia wymagane kryteria. 

§ 6

 1. Wybór laureatów w kategoriach SPORTOWIEC / SPORTSMENKA SZKOŁY, ARTYSTYCZNA DUSZA, DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA i OSOBOWOŚĆ SZKOŁY następuje w drodze głosowania.

 2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się, że wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach dokonują nauczyciele.

 3. Do głosowania, o którym mowa w  § 6 ust. 1, uprawnieni są wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich oraz nauczyciele.

 4. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się głosowanie online.

 5. Głosowanie odbywa się na 7 dni przed końcem roku szkolnego dla klas trzech.

 6. Głosowanie jest tajne.

 7. Karty do głosowania przygotowuje Kapitula Nagrody.

 8. Wyborca ma prawo oddać swój głos na jednego kandydata w każdej kategorii podlegającej głosowaniu. Zaznaczenie więcej niż jednego nazwiska w danej kategorii czyni głos nieważnym.

 9. Podliczenia wyników głosowania dokonuje Kapituła Nagrody.

 10. Dopuszcza się nadanie równorzędnych wyróżnień w przypadku, gdy w obrębie jednej kategorii więcej niż jeden uczeń otrzymał tę samą, najwyższą liczbę głosów. 

 11. Wyniki głosowania są tajne do chwili wręczania statuetek.

Postanowienia końcowe

§ 7

 1. Wręczenie statuetek „Piotr” odbywa się podczas uroczystej akademii na zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich, w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.

 2. Listy laureatów będą umieszczane na tablicy informacyjnej oraz na oficjalnej stronie internetowej szkoły.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Język polski Wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Język angielski, niemiecki, rosyjski

Wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Matematyka

Wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym
Wymagania edukacyjne na poziomie rozszerzonym

Fizyka

Wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym
Wymagania edukacyjne na poziomie rozszerzonym

Biologia

Wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym
Wymagania edukacyjne na poziomie rozszerzonym

Chemia

Wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym
Wymagania edukacyjne na poziomie rozszerzonym

Geografia

Wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym
Wymagania edukacyjne na poziomie rozszerzonym

Wiedza o społeczeństwie

Wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym
Wymagania edukacyjne na poziomie rozszerzonym

Przysposobienie obronne

Wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym
Wymagania edukacyjne na poziomie rozszerzonym

Historia

Wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym
Wymagania edukacyjne na poziomie rozszerzonym

Wiedza o kulturze

Wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym

Religia

Wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym
Kryteria oceniania z religii

Technologia informacyjna - informatyka

Wymagania edukacyjne z technologii informacyjnej (klasa I)
Wymagania edukacyjne z informatyki (klasa II i III)

Kryteria oceniania z technologii informacyjna (klasa I)

Przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym
Wymagania edukacyjne na poziomie rozszerzonym

Wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania
Godziny lekcyjne:

1.     7:10 - 7:55
2.     8:00 - 8:45
3.     8:50 - 9:35
4.     9:40 - 10:20
5.    10:45 - 11:30
6.    11:35 - 12:20
7.    12:25 - 13:10
8.    13:15 - 14:00
9.    14:05 - 14:50
10.    14:55 - 15:40
11.    15:45 - 16:30
Dzwonki
 1. 7:10 - 7:55
 2. 8:00 - 8:45
 3. 8:50 - 9:35
 4. 9:40 - 10:20
 5. 10:45 - 11:30
 6. 11:35 - 12:20
 7. 12:25 - 13:10
 8. 13:15 - 14:00
 9. 14:05 - 14:50
 10. 14:55 - 15:40
 11. 15:45 - 16:30

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi
w Sędziszowie Młp.

Lp

Wydarzenie

Data

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2 września 2019 r.

2

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

12 września 2019 r.

3

Wybory Rady Rodziców

16 września 2019 r.

4

Święto Patrona Szkoły i święto KEN. Ślubowanie klas pierwszych

11 października 2019 r.

5

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

14 listopada 2019 r.

6

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów, którym grożą oceny niedostateczne na koniec I semestru

12 grudnia 2019 r.

7

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas na koniec I semestru.

9 stycznia 2020 r.

8

Zimowa przerwa świąteczna

21 – 31 grudnia 2019 r.

9

Zakończenie pierwszego półrocza

31 stycznia 2020 r.

10

Ferie zimowe

13 – 26 stycznia 2020 r.

11

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas trzecich

19 marca 2020 r.

12

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 r.

13

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich

16 kwietnia 2020 r.

14

Zakończenie zajęć dla uczniów klas trzecich

24 kwietnia 2020 r.

15

Ustna część egzaminu maturalnego w sesji wiosennej – języki obce nowożytne

4 maja do 22 maja 2020 r.

16

Ustna część egzaminu maturalnego w sesji wiosennej – język polski

7 maja do 22 maja 2020 r.

17

Pisemna część egzaminu maturalnego w sesji wiosennej

4 maja 2019 r. - język polski

5 maja 2019 r. matematyka

6 maja 2019 r. – j. angielski

18

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów, którym grożą oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego

19 maja 2020 r.

19

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

20

Ferie letnie

27 czerwca -
31 sierpnia 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4, 5, 6 maja, 12 czerwca oraz 24 i 25 czerwca 2020 r.

DLA MATURZYSTY I NIE TYLKO.....

BIBLIOGRAFIA    [LITERATURA]

 

PODMIOTOWA

 

     publikacje, utwory pisarza

 

                PRZEDMIOTOWA

Opracowania o autorze

-opracowania krytyczno literackie utworów

-opracowania do danego tematu

-opracowania o autorze

 

np. bibliografia osobowa

 

wszystkie utworu napisane przez pisarza

 

opracowania o autorze i jego

         twórczo?ci

 

2

OPIS BIBLIOGRAFICZNY

uporz?dkowany zespó? danych o ksi??ce lub innym dokumencie s?u??cych do jego identyfikacji.

 

WYDAWNICTWO

ZWARTE [ksi??ka]

 

 

z has?em autorskim

 

Wzór:

Nazwa autora:  Tytu?. Wydanie. Miejsce wydania.  Nazwa wydawcy.

Rok wydania. nr ISBN

Przyk?ad:

S?odowy A.: Lubi? majsterkowa?. Wyd.8.  Warszawa.  

Wydawnictwa Nauko - Techniczne. 1984. 

 ISBN 83-204- 0611-0

 

 z has?em tytu?owym

Wzór:

 Tytu?. Nazwa redaktora Red. Oznaczenie wydania.  Miejsce wydania. Nazwa wydawcy. Rok wydania. nr ISBN

 Przyk?ad:

 Biblioteka szkolna. Red. E. Bia?kowskiej. Wyd. 2 zmien. i  popr. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1986. ISBN 83-02-02655-7

ODR?BNA CZ??

WYDAWNICTWA

ZWARTEGO

ZBIOROWEGO

[ARTYKU?]

 niezale?na jednostka stanowi?ca cz??? dokumentu np. rozprawa, esej

Wzór:

Nazwa autora artyku?u: Tytu? artyku?u. W: Tytu? pracy zbiorowej. Nazwa redaktora. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy. Rok wydania.  Strony zaj?te przez artyku?                        

Przyk?ad:

Go?licki J.: Poezja Antoniego S?onimskiego. W: Autorzy naszych lektur. Red. W. Maci?g. Wyd. 4 zmien. Wroc?aw. Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich, 1987.  s. 28-36       

Przy opisie artyku?u z ksi??ki nie umieszczamy numeru ISBN                                           

FRAGMENT

WYDAWNICTWA

ZWARTEGO

dzia? ksi??ki w zasadzie samodzielny, zwi?zany z dzia?ami pozosta?ymi, a ca?a ksi??ka jest tego samego autorstwa

Wzór:

Nazwa autora: Tytu?. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy. Rok wydania.  Tytu? fragmentu ksi??ki. strony zaj?te przez fragment

Przyk?ad:

Nofer-?adyka A.: Henryk Sienkiewicz. Warszawa: Wiedza Powszechna. 1988  U schy?ku dnia. s. 376-425

Przy opisie artyku?u z ksi??ki nie umieszczamy numeru ISBN   

ARTYKU?

W CZASOPI?MIE

 

Wzór:

Nazwa autora artyku?u: Tytu? artyku?u. „Tytu? czasopisma”  Rok czasopisma  Nr czasopisma   Strony zaj?te  przez artyku?

Przyk?ad :

Mazurkiewicz J. : Sporz?dzanie bibliograficznych zestawie? tematycznych. „Biblioteka w Szkole” 1992 nr 2 s.15-16   

Zamiast tytu? czasopisma w cudzys?owie mo?na napisa? go kursyw?

RECENZJA

W CZASOPI?MIE

Wzór:

Nazwa autora ksi??ki recenzowanej: Tytu? ksi??ki recenzowanej. Miejsce wydania ksi??ki recenzowanej. Rok wydania ksi??ki recenzowanej.  Rec. Nazwa autora recenzji. Tytu? recenzji. Tytu? czasopisma, w którym zamieszczono recenzj?. Rok czasopisma Numer  czasopisma  Strony zaj?te przez recenzj?

Przyk?ad:

Lepianka Maciej: I w nast?pnym dniu. Warszawa. 1996. Rec. Lipka Krzysztof: Granica realizmu i fantazji. „Nowe Ksi??ki” 1997 nr 7 s.48

 

WYWIAD

Wzór

Nazwa osoby udzielaj?cej wywiad: Tytu? wywiadu. Rozmow? przeprowadzi? imi? i nazwisko "Tytu? czasopisma" w którym przeprowadzono wywiad. Rok czasopisma. Numer czasopisma strony zaj?te przez  wywiad

Przyk?ad:

Kie?lowski Krzysztof: Ci?gle poszukuj?. Rozmow? przeprowadzi? Stefan W?grzyn „Polityka” 1992 nr 50 s. 12

 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE: KSI??KA

Zaleca si? stosowanie nast?puj?cych okre?le? podanych w nawiasach kwadratowych [online], [CD - ROM], [ta?ma magnetyczna], [dyskietka], W przypadku dokumentów które mog? podlega? zmianom (dokumenty online) nale?y poda? dat?, kiedy dokument by? rzeczywi?cie przegl?dany, ujmuj?c ja w nawiasy kwadratowe. Dat? dostepu nale?y poprzedzi? wyra?eniem "dostep" np. [dost?p:  3 wrze?nia 2004 r.] lub [dost?p: 2004-09-03]

Wzór:

Autor: Tytu?. Typ no?nika [podany w nawiasie kwadratowym np. [CD-ROM]. Wydanie (wersja). Miejsce wydania. Wydawca. Data wydania. Nr ISBN

Przyk?ad:

Kopali?ski W?adys?aw: S?ownik wyrazów obcych i zwrotów obcoj?zycznych. [CD-ROM]. Wersja 1.0.3.16. ?ód?. PRO-media CD. 1998. ISBN 83-7231-731-3

 

FRAGMENT

ELEKTRONICZNEJ KSI??KI

 

Przyk?ad:

Kopali?ski W?adys?aw: Wielki multimedialny s?ownik W?adys?awa Kopali?skiego [CD-ROM] Wersja 1.00.000. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2000. S?ownik eponimów czyli wyrazów odimiennych.

ARTYKU? Z ELEKTRONICZNEGO CZASOPISMA

 

Przyk?ad :

Sawicki Lew: Czy pokemony mog? chodzi? do szko?y? W: „Biblioteka w Szkole” [online]. 2001 nr 5 [dost?p 28 pa?dziernika 2004].  Dost?pny w World Wide Web: www.vulkan.edu.pl/biblioteka/archiwum/2001/05/czy pokemony

 

Publikacja istniej?ca samodzielnie w Internecie                                       

Przyk?ad:

Le?kiewicz Izabela: Rola sztuki  ?yciu m?odego cz?owieka. [online]. [dost?p: 30 kwietnia 2004]. Dost?pny w Internecie: http://eduseec.interklasa.pl

 

ILUSTRACJE

[reprodukcje obrazów, ilustracje rze?b]                                          

sporz?dzi? opis jak dla artyku?u (odr?bnej cz??ci wydawnictwa zwartego lub czasopisma)

FILM

                                     

Przyk?ad:

Pan Tadeusz[film]. Re?. Andrzej Wajda. [kaz. wiz. VHS] Warszawa: Vision Film, 1999

UTWÓR MUZYCZNY Z P?YTY

                                     

Przyk?ad:

Chopin Fryderyk: Etiuda C- moll "Rewolucyjna". W; Chopin: Utwory fortepianowe. [p?yta CD]. Point Classics AG, 1997


P.S.

Tak powinien wygl?da? opis bibliograficzny dokumentu wg normy PN-ISO 690 z 2002 r.

Elementy opisu bibliograficznego wyt?uszczone drukiem s? obowi?zkowe.

 

Informacje o ksi??ce konieczne do opisu bibliograficznego wybieramy z  karty tytu?owej i z odwrocia karty tytu?owej, nie z ok?adki. Na ok?adce nie zawsze jest w?a?ciwy tytu? dzie?a.

Wykaz opisów bibliograficznych tworzy bibliografi? za??cznikow? [wykaz wykorzystanych dokumentów]. Opisy bibliograficzne szereguje si? w ró?ny sposób: alfabetycznie, tematycznie, chronologiczne. Swoje opisy dokumentów powinni?cie podzieli? na dwie grupy:  literatur? [bibliografi?] podmiotu i literatur? [bibliografi?] przedmiotu. Ze wzgl?du na stosunkowo niewielk? liczb? dokumentów w Waszych pracach wydaje si? zasadne porz?dkowanie – szeregowanie dokumentów w porz?dku alfabetycznym wed?ug nazwisk autorów w obr?bie wydzielonych grup. Je?eli opis dokumentu rozpoczyna si? od tytu?u, przy szeregowaniu alfabetycznym uwzgl?dniamy tytu?.

Co to jest ISBN?

Skrót od angielskiej nazwy International Standard Book Number – Mi?dzynarodowy Znormalizowany Numer Ksi??ki. Na ?wiecie pojawi? si? od 1971 roku a w Polsce od 1974 roku. Symbol nadawany ka?dej wydanej ksi??ce. Sk?ada si? z czterech cz?onów oddzielonych kresk? poziom? np.

                                                         ISBN 83-7319-402-9

                                                    

1 cz?on: 83 – oznaczenie kraju ; Polska ma numer 83

2 cz?on:  7319 -  oznaczenie wydawcy, w tym wypadku Wydawnictwo Muza

3 cz?on:  402 – numer konkretnej ksi??ki w tym wydawnictwie, w tym wypadku Leksykon

                         w?tków mi?osny  W?adys?awa Kopali?skiego

4 cz?on: 9 – automatyczna kontrola poprawno?ci symbolu

 

 

 

Uczniów naszej szko?y, przygotowuj?cych prezentacje, obowi?zuje nast?puj?cy opis bibliograficzny dokumentów:

 

BIBLIOGRAFIA [LITERATURA]

 

PODMIOTOWA

 

 

Nazwisko imi? [mo?e by? inicja?] autora tytu? [w cudzys?owie lub kursyw?],  miejsce wydania, rok wydania.

 

Np.

Mickiewicz Adam: Konrad Wallenrod. Warszawa, 1970.

 

Opisy bibliograficzne nale?y u?o?y? alfabetycznie.

 

Do prezentacji mo?esz wykorzysta? 4-5 tekstów kultury.

PRZEDMIOTOWA

 

 

Nazwisko imi? [mo?e by? inicja?] autora tytu? [w cudzys?owie lub kursyw?],  miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania.

 

Np.

Mickiewicz Adam: Konrad Wallenrod. Warszawa, Czytelnik, 1970.

 

Opisy bibliograficzne nale?y u?o?y? alfabetycznie.

 

Do prezentacji mo?esz wykorzysta? 4-5 opracowa? krytyczno literackich,

w tym jeden s?ownik.

 

                                                                                                                           

MATURZYSTO!!!

 

Na miesi?c przed egzaminem z j?zyka polskiego powiniene? przedstawi? nauczycielowi swoja bibliografi? za??cznikow?, czyli wykaz dokumentów, które wykorzysta?e? przygotowuj?c prezentacj?.                                                                                                                                                                                                                                     oprac. nauczyciel bibliotekarz

                                               E. Skotniczny