kredyty bez bik

Oddziały  i wychowawcy klas

W roku szkolnym 20011/2012 uczniowie uczą się w następujących klasach i realizują przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  

 • I b - matematyka, technologia informacyjna - wychowawca mgr M. Skoczek

 • I c - j. polski, historia. wiedza o spo?ecze?stwie - wychowawca mgr A. K?dziora -?mia?ek

 • I d - j. angielski, j. rosyjski j. polski - wychowawca mgr A. Zawi?o

 • I e - geografia, j. angielski, wiedza o spo?ecze?stwie - wychowawca mgr I. Flis

 • I f - biologia, chemia - wychowawca mgr U. Saj

 • II b - matematyka, technologia informacyjna - wychowawca mgr A. Sura

 • II c - j. polski, historia - wychowawca mgr O. W?odarska

 • II d - j. angielski, j. polski - wychowawca mgr L. Kopciuszy?ska

 • II e - geografia, historia, wiedza o spo?ecze?stwie - wychowawca mgr T. Przywara

 • II f - biologia, chemia - wychowawca mgr W. Lach

 • III a - matematyka, geografia, j. angielski - wychowawca mgr J. Magdo?

 • III b - matematyka, fizyka i astronomia, technologia informacyjna - wychowawca mgr Z. Wiciejowski

 • III c - j. polski, historia, wiedza o spo?ecze?stwie - wychowawca mgr A. Homa

 • III d - j. angielski, j, niemiecki, j. polski - wychowawca  mgr A. Dziura

 • III e - j. polski, historia,  wiedza o spo?ecze?stwie- wychowawca mgr A. Kwa?niak

 • III f - biologia, chemia, fizyka i astronomia - wychowawca mgr B. Rogowska