kredyty bez bik

 Wykaz zrealizowanych wycieczek i wyjazd?w szkolnych

I  okres – 2010/2011.

 

Lp.

Miejsce i cel wycieczki

Data

Czas trwania

Nauczyciel organizator

Udzia? uczni?w

klasa, ( ilo?? )

1.

Wycieczka programowa na strzelnic? LOK i do Biblioteki Publicznej  w Ropczycach

8. 09. 10

1 dzie?

p. ?. Kumor

p. J. Magdo?

3d (21)

2.

Wycieczka dydaktyczno-integracyjna do  Krakowa (zwiedzanie zabytk?w miasta)

16. 09.10

1 dzie?

p. A. Mar?

p. E. Skotniczny

p. A. Trzyna

1b (22)

1f (25)

 

 

3.

Wycieczka integracyjna do Pstr?gowej – Siedlisko JANCZAR

16.09.10

 

 

1 dzie?

 

 

p. O. W?odarska

p. E. ?agowska

p. J. W?troba

1a (30)

1c (22)

 

4.

Wyjazd do Warszawy – wolontariat cz?onk?w ZS STRZELEC podczas Olimpiady Specjalnej

16-24. 09. 10

8 dni

p. J. Magdo?

Cz?onkowie ZS Strzelec – 10 uczni?w

5.

Wycieczka integracyjna do Pstr?gowej – Siedlisko JANCZAR

23.09.10

 

 

1 dzie?

 

 

p. A. K?dziora 

    ?mia?ek

p. J. W?troba

1e (27)

 

 

6.

Wyjazd do Rzeszowa na SALON MATURZYST?W

23.09.10

 

 

1 dzie?

 

 

p. H. Szela

p. E. Skotniczny

3a (21)

3b (31)

 

7.

Wyjazd do Rzeszowa na SALON MATURZYST?W

24.09.10

 

 

1 dzie?

 

 

p. G. Pach

p. T. Przywara

 

3c (27)

 

 

8.

Wycieczka integracyjna z warsztatami pedagogicznymi  do parku BUCZYNA w G?rze Ropczyckiej

29.09.10

1 dzie?

p. A. Homa

p. J. W?troba

2a (33)

9.

Wycieczka do Rzeszowa do Urz?du  Pracy – na zaj?cia „Kszta?cenie, zaw?d, kariera”

29.09.10

1 dzie?

p. R. Dziedzic

p. E. Skotniczny

3e (31)

10.

Wycieczka integracyjna, zabawy z okazji Dnia Ch?opca  do parku BUCZYNA w G?rze Ropczyckiej

30.09.10

1 dzie?

p. A. K?dziora

   ?mia?ek

p. J. W?troba

1e (29)

11.

Wyj?cie do BINGO – spotkanie integracyjne z okazji Dnia Ch?opca

30.09.10

2 godziny

p. E. ?agowska

p. J. Magdo?

1a (34)

12.

Wyjazd do Rzeszowa do kina HELIOS

4. 10 .10

1 dzie?

p. A. Homa

p. A. Kwa?niak

2a (40)

13.

Wycieczka do Rzeszowa do Urz?du  Pracy – na zaj?cia „Kszta?cenie, zaw?d, kariera”

4.10.10

1 dzie?

p. ?. Kumor

p .W. Lach

3d (19)

3f (18)

14.

Wycieczka dydaktyczna do Muzeum Okr?gowego

w Rzeszowie

5. 10. 10

1 dzie?

p. I. Flis

p. M. Kuduk

1e (34)

15.

Wycieczka integracyjna, zabawy

w plenerze do parku BUCZYNA

w G?rze Ropczyckiej

7.10.10

1 dzie?

p. L. Kopciuszy?ska

p. E. Sroka

2d (30)

16.

Wycieczka integracyjna, zabawy

w plenerze do parku BUCZYNA

w G?rze Ropczyckiej

12.10.10

1 dzie?

p. A. Kwa?niak

p. J. W?troba

2f (25)

17.

Wycieczka turystyczno-rekreacyjna w Bieszczady

15.10.10

1 dzie?

p. T. Przywara

p. M. Skoczek

p. A. Kozek

?. Kumor

1d (9)

2c (10)

3c (11)

3d (1)

3f (12)

18.

Wycieczka do zamku w ?a?cucie

i na spektakl do Teatru im.

W. Siemaszkowej w Rzeszowie

19. 10 .10

1 dzie?

p. Z. Wiciejowski

2b (18)

19.

Wycieczka dydaktyczna do Rzeszowa

19. 10 .10

1 dzie?

p. A. Dziura

p. J. W?troba

1d (25)

20.

Wycieczka programowa na strzelnic? LOK i do Komendy PSP w Ropczycach

27.10.10

1 dzie?

p. J. Magdo?

p. ?. Dziurzy?ski

2f (27)

21.

Wyjazd maturzyst?w na rekolekcje do Dubiecka

29-31. 10.10

3 dni

ks. K. Gac

ks. R. Potyra?a

3b (30)

3c (5)

3e (6)

3f (9)

22.

Wycieczka do Sandomierza

w ramach projektu TOK TU ME

22.11.10

1 dzie?

p. L. Ozimb?owska

P. J. Ziobro

30 uczni?w

z klas 2gich

23.

Wyjazd  do Rzeszowa do kina HELIOS „Noc Komedio?ercy”- seans nocny

10/11.12.10

1 noc

p. A. Homa

p. E. ?agowska

p. A. Kozek

1a (19)

1d (1)

1f (2)

2a (18)

2b (1)

24.

Wyjazd  do Rzeszowa do kina HELIOS

17.12.10

1 dzie?

p. J. Madgdo?

p. M . Skoczek

3b(31 )

 

25.

Wycieczka do Laskowej – doskonalenie nauki jazdy na nartach

21.12.10

1 dzie?

p. R. Dziedzic

p. A. Kozek

p. ?. Kumor

 uczniowie r??nych klas

(19)

26.

Wyjazd do D?bicy na lodowisko

12.01.11

1 dzie?

p. A. Mar?

p. I. Flis

p. A. Kwa?niak

1f (21)

2f (24)