kredyty bez bik

Rozdział 11 Ceremoniał szkolny

Rozdział 11

Ceremoniał szkolny

§ 95

 1. Szkoła posiada sztandar:
 • sztandar na awersie, na białym tle, ma: kaganek, otwartą księgę, napis Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., cytat „Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy”;
 • sztandar na rewersie ma godło państwowe na biało czerwonym tle.
 1. Szkoła posiada logo:
 • logo przedstawia budynek szkoły od strony hali widowiskowo sportowej z herbem miasta Sędziszowa Młp. i napisem Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. .
 1. Szkoła posiada ceremoniał szkolny:
 • uczeń ma obowiązek poznania historii szkoły, postaci jej patrona;
 • uczeń jest zobowiązany do szanowania symboli szkoły;
 • uczeń ma obowiązek kultywować tradycje szkoły, wzbogacać ceremoniał i uroczystości szkolne;
 • uczeń ma obowiązek uroczystym strojem szkolnym podkreślać znaczenie świąt państwowych i szkolnych;
 • uczeń ma prawo i zaszczyt reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych;
 • zaszczytnym prawem wzorowego ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły.
 1. Uroczystości szkolne (obchody świąt narodowych, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie uczniów klas pierwszych, Święto Patrona, inne doniosłe uroczystości) rozpoczynają się hymnem państwowym w obecności pocztu ze sztandarem szkoły. Niektóre z nich poprzedza Msza Święta w Kościele Parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp..
 2. Obchody Dnia Patrona Szkoły połączone są z uroczystością Święta Edukacji Narodowej i odbywają się w tym samym dniu.
 3. W Dniu Patrona Szkoły uczniowie klas pierwszych, w obecności dyrektora, grona profesorskiego, rodziców i uczniów starszych klas, składają na sztandar szkoły uroczyste ślubowanie, którego tekst zawarty jest w regulaminie ceremoniału szkolnego.
 4. Nowy skład pocztu sztandarowego zostaje uroczyście zaprzysiężony w obecności dyrektora, nauczycieli i uczniów w trakcie akademii szkolnej z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości tekstem roty ślubowania zawartego w regulaminie ceremoniału pocztu sztandarowego.
 5. Szczegóły ceremoniału szkolnego i zasady postępowania pocztu sztandarowego w czasie uroczystości określa regulamin Ceremoniału Pocztu Sztandarowego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi.