kredyty bez bik

Dr Tadeusz Jasiński - nauczyciel akademicki Politechniki Rzeszowskiej

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. podjął i ukończył studia na kierunku Fizyka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie a później systematycznie podwyższał swoje kwalifikacje i osiągnięcia naukowe:
 
w roku  1980 odbył roczny staż naukowy w Instytucie Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 
w roku 1986  obronił pracę doktorską na temat „ Wpływ domieszki L-?-alaniny na własności dielektryczne kryształów siarczanu trójglicyny” pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Stankowskiej na Uniwersytecie  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

w latach  2001 – 2007 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rzeszowskiego Oddziału, Polskiego Towarzystwa Fizycznego,

od 1999 do chwili obecnej współorganizuje coroczne „Pokazy z fizyki” dla młodzieży na Politechnice Rzeszowskiej,

w 2008 roku odbył Studia Podyplomowe z Informatyki i Technologii Informacyjnej na Uniwersytecie Rzeszowskim

Karierę zawodową na najlepszej rzeszowskiej  uczelni technicznej rozpoczynał od stanowiska asystenta w Zakładzie Fizyki przez adiunkta, do starszego wykładowcy Katedry Fizyki na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej. Interesuje się i zajmuje naukowo przede wszystkim  zagadnieniami dotyczącymi  odnawialnych źródeł energii i fizyki fazy skondensowanej.