kredyty bez bik

Status, siedziba i nazwa szkoły

 

ROZDZIAŁ II

Status, siedziba i nazwa szkoły

§ 6

  1. Szkoła nosi nazwę: Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
  2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Fabrycznej 5 w Sędziszowie Młp.

§ 7

Szkołę prowadzi Powiat Ropczycko-Sędziszowski z siedzibą w Ropczycach.

§ 8

Organem nadzoru pedagogicznego jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

§ 9

  1. Liceum jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną opartą na podbudowie programowej gimnazjum.
  2. Czas trwania nauki w liceum wynosi 3 lata.
  3. Szkoła może realizować autorskie programy nauczania przedmiotów obowiązkowych, uzupełniających i przedmiotów dodatkowych wspomagających kształcenie, realizować innowacje i eksperymenty pedagogiczne.

§ 10

1.Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:

1)sale lekcyjne i pracownie z wyposażeniem,

2)bibliotekę i czytelnię,

3)pokój multimedialny,

4)halę widowiskowo-sportową i salę gimnastyczną z zapleczem, boiska sportowe,

5)gabinet higienistki szkolnej,

6)gabinet pedagoga szkolnego,

7)pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

8)archiwum,

9)magazyn broni,

10)radiowęzeł,

11)szatnie.