kredyty bez bik

Co nas wyróżnia?

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp – to najstarsza i największa szkoła ponadgimnazjalna w mieście, gdzie historia przeplata się z nowoczesnością.

 Szkoła od 1945 roku zapewnia średnie wykształcenie i maturę młodym mieszkańcom miasteczka i okolicznych miejscowości. Jesienią 2015 roku obchodzono uroczystość Jubileuszową 70-lecia istnienia szkoły połączoną z aktem odsłonięcia popiersia Patrona Szkoły – Księdza Piotra Skargi.

            Decyzją Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. podczas uroczystości z okazji 534 Rocznicy Nadania Praw Miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego szkoła jako pierwsza jednostka oświatowa została uhonorowana tytułem Zasłużony dla Ziemi Sędziszowskiej.

 Młodzież w sędziszowskim liceum - bezpiecznej i przyjaznej szkole, ma możliwość zdobywania wiedzy na wysokim poziomie, nabywania ważnych w dorosłym życiu umiejętności i rozwijania zainteresowań. Świadczą o tym sukcesy i osiągnięcia uczniów i absolwentów. Najważniejsze przykłady osiągnięć uczniów szkoły w ostatnich dwóch latach.

Sukcesy szkoły i jej uczniów, działalność edukacyjna

1. Egzaminy maturalne i kontynuacja :

 • Wysoka – od lat wyższa od średniej w kraju i województwie zdawalność egzaminów maturalnych.
 • Najwyższa w powiecie zdawalność egzaminów maturalnych w 2016 roku - 97%.
 • Wyższe o kilka a nawet kilkadziesiąt punktów procentowych, od średnich wyników w liceach województwa i kraju średnie wyniki z niemal wszystkich przedmiotów maturalnych w 2016 roku - zdawanych na poziomie zarówno podstawowym ( j. polski, matematyka, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski) jak i rozszerzonym ( j. polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, j. niemiecki, j. włoski).
Matura pisemna - 2016 r. Kraj Województwo Powiat Szkoła
Zdawalność w % 85% 91% 90% 97%
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE - ZAKRES PODSTAWOWY
j. polski 61 62 63 62,8
j. angielski 71 75 72 74,3
j. niemiecki 71 77 70 96,0
j. rosyjski 63 69 100 100,0
j. włoski 81 76 100 100,0
PRZEDMIOTY DODATKOWE - ZAKRES ROZSZERZONY - średnie wyniki w %
j. polski 62,0 63,0 64,0 70,8
biologia 40,0 42,0 28,0 44,2
chemia 41,0 40,0 29,0 44,4
fizyka 47,0 47,0 31,0 52,5
geografia 44,0 44,0 39,0 51,1
historia 45,0 43,0 31,0 51,7
wiedza o społeczeństwie 30,0 29,0 19,0 36,2
j. niemiecki 60,0 59,0 40,0 86,0
j. włoski 67,0 72,0 94,0 94,0

 • Najwyższe w powiecie w 2016 roku wyniki indywidualne z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. włoskiego, geografii, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • Najlepszy wynik w Powiecie Ropczycko-Sedziszowskim w rankingu Liceów 2017 wg portalu edukacyjnego PERSPEKTYWY – 37 miejsce w województwie
 • Wysoki odsetek absolwentów ( do 85%), którzy kontynuują naukę; najwięcej na studiach dziennych w znanych uczelniach: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytety: Ekonomiczny, Pedagogiczny, Jagielloński i Rolniczy w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Medyczny iUniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Warszawska Szkoła Filmowa, Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna.

2. Projekty:

 • Ogólnopolski Projekt „ Nie dla Niskiej Emisji”, czyli czy wiesz czym oddychasz? – za zajęcie 1-go miejsce w Polsce pozyskano albumy o tematyce przyrodniczej i przybory piśmiennicze oraz sprzęt multimedialny do pracowni chemicznej, który ułatwia przygotowywanie materiałów edukacyjnych na lekcje przedmiotów przyrodniczych. Nagrody zostały ufundowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Ogólnopolski Projekt „Dzień Przedsiębiorczości” – uczniowie klas pierwszych w ciągu jednego dnia poznają funkcjonowanie i środowisko pracy wybranych przez siebie firm, zakładów pracy, (np. apteki, odziały szpitalne, zakłady usługowe.
  • Szkolny Projekt „Patroni ulic Sędziszowa Małopolskiego” . Opracowanie strony internetowej umożliwiającej wirtualny spacer ulicami miasta i poznanie życiorysów ich patronów.

3. Konkursy i olimpiady:

 • XVIII Etap Ogólnopolskiego Finału Konkursu Wiedzy Biblijnej – 2 miejsce w Polsce, w nagrodę wyjazd uczennicy do Rzymu.
 • Ogólnopolski Konkurs „Przeciągi literackie” – 1 miejsce w Polsce.
 • Ogólnopolski Konkurs Statystyczny – 4 miejsce w Polsce.
 • I Olimpiada Statystyczna – udział w zawodach centralnych.
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego English High Flier – wysokie miejsca w województwie 5 uczniów.
 • Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik” – bardzo wysoki wynik i wyróżnienia dla 9 uczniów.
 • Ogólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA – udział 5 uczniów.
 • Polsko – Ukraiński Konkurs Fizyczny LWIĄTKO – udział 19 uczniów.
 • II etap XV Olimpiady Znajomości Afryki – udział ucznia
 • II etap XLI Olimpiady Geograficznej – udział ucznia.
 • II Etap XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – udział ucznia.
 • II Etap Olimpiady Języka Hiszpańskiego – udział ucznia.
 • XXV Olimpiada Teologii Katolickiej – udział 4 uczniów w etapie diecezjalnym.
 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej – 1 miejsce i wyróżnienia dla 2 uczniów.
 • III Podkarpacki Konkurs Edukacyjny „Mistrzowie Statystyki” – 1 miejsce w Finale Wojewódzkim.
 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy „Wojska górskie wczoraj i dziś. Narodowe siły rezerwowe – dziś i jutro” – 2 miejsce drużynowo.
 • Podkarpacka Olimpiada Energetyczna – udział 3 uczniów w Finale Wojewódzkim.
 • Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej – 1, 2 i 3 miejsce w kategorii MONODRAM.
 • Międzyszkolny Finał Edukacyjnej Gry Miejskiej w Krakowie „Rozgryź To” – 2 miejsce drużynowo.
 • Powiatowy Konkurs Historyczny „Chrzest Polski – wpływ na państwo pierwszych Piastów” – w nagrodę wyjazd 3 uczniów do Brukseli.
 • I Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wielopolszczyzna Tadeusza Kantora – ocalić od zapomnienia” – 1 i 3 miejsce.
 • XV Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji – 1 miejsce ucznia w etapie powiatowym.
 • Wysokie miejsca i nagrody dla uczniów w Powiatowych Konkursach m. in: Mistrz Ortografii, Konkurs Translatorski, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, Kiedy myślę Ojczyzna, Turniej Recytatorski, „Zalajkuj zdrowie” w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii”, Powiatowy Przegląd Pieśni Piosenki Religijnej.
 • Wysokie miejsca w zawodach sportowych w ramach powiatowej LICEALIADY.

4. Nagrody i stypendia:

 • Nagroda Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Najzdolniejsza młodzież Podkarpacia” – uczennica naszej szkoły jako jedyna przedstawicielka szkół z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego uczestniczyła w wyjeździe do Brukseli ufundowanym przez Europosła Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga (2016), także w roku 2015 laureatką tej nagrody była inna uczennica naszej szkoły.
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia w szkole.
 • Stypendium w ramach projektu „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego” – 14 uczniów w poprzednim roku korzystało z takiego wsparcia finansowego, w obecnym jest ich - ośmioro. Od początku jego realizacji w 2008 roku z tej pomocy skorzystało 60 uczniów szkoły ok. 4%.
 • Powiatowego Programu Wspierania Edukacji (dwoje uczniów pobierało roczne stypendium, siedmioro otrzymało nagrody rzeczowe a jedna uczennica nagrodę finansową w roku 2015/2016, a w 2016/2017 – troje nagrody rzeczowe a jedna uczennica nagrodę finansową).

5. Współpraca z wyższymi uczelniami:

 • Szkoła systematycznie współpracuje z wyższymi uczelniami. Współpraca ta wynika z podpisanych umów z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską i Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uczniowie uczestniczą w projekcie „Kariera Inżyniera” realizowanym przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, w seminariach na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej „Wybrane problemy chemii”, w warsztatach z dziedziny prawa i dziennikarstwa w WSiZ , w Rzeszowskim Salonie Maturzystów, w Podkarpackich Targach Edukacyjnych. Dwie spośród klas zostały objęte patronatem zaprzyjaźnionych uczelni wyższych: W klasie „Bezpieczeństwo wewnętrzne” pod patronatem Politechniki Rzeszowskiej oraz klasie „Dziennikarsko-prawnej” pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizowane były dodatkowe zajęcia, wykłady i konkursy tematyczne.Dla zainteresowanych uczniów organizowane są wyjazdy do Instytutu Chemii UJ na „Spotkania z ciekawą chemią”.

6. Współpraca międzynarodowa:

 • Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży. Współpraca ze szkołami średnimi z Meldorf i Bielefeld ( 3 spotkania w Niemczech i 3 spotkania w Polsce), pozyskanie na ten cel środków finansowych z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
 • Projekt ERASMUS+CITY BOUND EUROPE, w sierpniu 2015 czworo uczniów z opiekunem skorzystało z wakacyjnego wyjazdu finansowanego przez FRSE Fahrten- Ferne-Abenteuer
 •  „Kulinarne Cuda Europy” COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół – zakończony w 2015 roku projekt ze szkołami z Belgii, Turcji, Litwy i Portugalii (wyjazdy młodzieży do ww krajów i zorganizowanie pobytu dla gości z tych państw u nas).
 •  Projekt „Enter Your Future” we współpracy z organizacją studencką AIESEC, umożliwiający młodzieży poznanie kultury, geografii, problemów społecznych i ekonomicznych oraz doskonalenie komunikacji w języku angielskim podczas zajęć ze studentami-wolontariuszami z różnych krajów ( Chin, Indonezji, Tajwanu, Indii, Brazylii i SriLanki).
 • Program Wymiany Międzykulturowej z Organizacją American Fields Service AFS – uczniowie z Niemiec , Włoch i Meksyku (w 2015) oraz z Włoch i USA (w 2016) pobierali lub kontynuują naukę w naszej szkole, na wymianie trymestralnej, semestralnej lub rocznej. Dotychczas w tym programie w naszej szkole wzięło udział 9 uczniów.
 • Międzynarodowy Projekt realizowany przez Erasmus+ (w 2015) we włoskim Fobello koło Mediolanu – na temat mediów społecznościowych, w którym wśród uczniów z Włoch, Rumunii, Portugalii, Holandii i Węgier uczestniczyła uczennica naszej szkoły.
 • Polsko-niemieckie warsztaty filmowo-fotograficzne zorganizowane przez Fundację im. ks. Siemaszki w Krakowie z dotacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na temat 70 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz- Birkenau, w których brało udział pięcioro uczniów naszej szkoły ( 2015).

7. Organizowanie konkursów:

 • Powiatowy Konkurs w Dniu Języków Obcych „Mistrz Ortografii” – przygotowanie i przeprowadzenie dyktanda z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
 • Sejmiki Naukowe o tematyce ekologicznej połączone z konkursami dla uczniów gimnazjów na temat „Wygraj z cukrzycą” i „Nie dla niskiej emisji” ( w 2015) i „Stop dopalaczom” (w 2016).

Działalność wychowawcza

Działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem. Należą do nich między innymi:

 • Kształtowanie postawy patriotycznej – szeroko pojęta działalność ZS STRZELEC – udział w uroczystościach na terenie szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju a nawet za granicą (wyjazdy na Ukrainę). Zapewnianie bezpieczeństwa podczas różnych uroczystości np. akcja „Znicz”, „Powiatowe Majówki Młodych JPII”, podczas organizacji Spartakiady Pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. Szkolenie dla „orląt” czy pokaz technik interwencji w sytuacjach zagrożenia.
 • Rozwijanie zainteresowań artystycznych – przygotowanie i wystawienie przez Licealny Teatr Muzyczny w MGOK w Sędziszowie Młp kolejnych musicali „Piękna i Bestia” (w 2015) oraz „Alicja w krainie czarów”.
 • Działalność charytatywna i wolontariat – systematyczne spotkania z pensjonariuszami Zakładu Opieki Paliatywnej w Sędziszowie Młp., które uczą młodych ludzi wrażliwości na drugiego człowieka, oswajają z niepełnosprawnością, chorobą często nieuleczalną. Kształtują właściwe relacje międzyludzkie oparte na szacunku, tolerancji, zaufaniu i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
 • Wolontariat międzynarodowy – absolwentka Liceum z 2016 roku wyjechała na całoroczny wolontariat (EVS – European Voluntary Service ) do Włoch do miejscowości Basano del Grappa w pobliżu Wenecji, gdzie będzie uczyć się języka włoskiego i zdobywać doświadczenie w organizacji Adelante Societa Cooperativa Sociale działającej w sektorze animacji i edukacji pozaformalnej. Również uczennica i dwoje absolwentów wspierają działania AFS poprzez opiekę nad zagranicznymi uczniami , którzy przyjechali na wymianę do Polski.
 • Działalność Szkolnego Koła CARITAS – włączanie się w organizowane cyklicznie przez Caritas Polska akcje, m. in. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, kwesta na cmentarzu parafialnym na rzecz Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, zbiórka nakrętek plastikowych i zużytych baterii, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych oraz potrzebującym ludziom w najbliższej okolicy - swoim rówieśnikom, chorym, niepełnosprawnym, starszym i ubogim. Wspieranie przez zbiórkę środków pieniężnych Ogólnopolskich Akcji „Góra Grosza”, „Szkoło pomóż i Ty”, „Wyślij pączka do Afryki”, „Kilogramówki dla Kenii”, „Woda dla Afryki”. Przygotowanie stroików i ozdób świątecznych na II Powiatowy Kiermasz Bożonarodzeniowy i przekazanie ich na rzecz Fundacji ProAlia.
 • Ogólnopolska Akcja „Szlachetna Paczka”. Zorganizowanie sztabu i magazynu Szlachetnej Paczki Rejonu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Liceum i koordynowanie całorocznych działań w tym zakresie (przeprowadzanie wywiadów, tworzenie „bazy rodzin potrzebujących”). Przygotowanie przez społeczność szkoły paczki dla wybranej rodziny.
 • Przygotowanie do odpowiedzialności obywatelskiej i prawnej poprzez spotkania m. in. z przedstawicielami policji na tematy „Odpowiedzialność karna osób dorosłych”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich i konsekwencja zachowań agresywnych”, „Czy w sądzie może być sprawiedliwie?”, „Stalking jako nowy czyn zabroniony w kodeksie karnym”, „Bezpieczeństwo w Internecie – najnowsze zagrożenia cyberprzestrzeni”.
 • Działania promujące czytelnictwo i praca biblioteki szkolnej – realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, pozyskanie na ten cel 15 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych, organizowanie gier biblioteczno-szkolnych, wystaw, konkursów m. in. o Patronie Szkoły, na recenzję książki. Zorganizowanie Narodowego Czytania „Lalki” (2015) oraz „Quo vadis” (2016) w szkole i we współpracy z Burmistrzem Sędziszowa Młp. i Biblioteką Pedagogiczną przed Urzędem Miejskim dla społeczności lokalnej, pozyskanie od Prezydenta RP za udział w tej akcji egzemplarza książki „Quo vadis” z dedykacją pary prezydenckiej. Udział w Ogólnopolskiej Akcji Masowego Czytania „Jak nie czytam, jak czytam” – przemarsz do Rynku w Sędziszowie Młp. , happening przed ratuszem miejskim oraz piknik z książką przed budynkiem szkoły. Rozpowszechnienie wśród uczniów akcji BOOKCROSSING.
 • Udział w Ogólnopolskiej Akcji „Młodzi głosują” organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie poznają zasady i znaczenie obywateli w wyborach demokratycznych, ordynacje wyborcze i uprawnienia parlamentarzystów. W październiku 2015 roku w szkole, przy 79% frekwencji uczniów przeprowadzono wybory parlamentarne. Bardzo wysoka frekwencja pokazała, że problem bierności wyborczej i brak zainteresowania życiem publicznym nie dotyczy naszej młodzieży.
 • Udział w Międzynarodowej Akcji - Maraton Pisania Listów organizowanej przez AMNESTY INTERNATIONAL. Akcja odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia). W naszej szkole od 5 do 12 grudnia 2016 roku uczniowie napisali ok. 150 listów dla 12 wybranych przez organizację więźniów z całego świata, których prawa są łamane.
 • Uczenie dbałości o własne zdrowie – organizowanie dnia honorowego krwiodawstwa pod hasłem „Wampiriada” – 2015 i 2016. Realizacja innowacji pedagogicznej „Uczymy się ratować życie”. Realizacja programów – „Zdrowy styl życia”, „Znamię? Znam je” – profilaktyka czerniaka złośliwego skóry, „Podstępne WZW – profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby”, Anoreksja i bulimia”, „Cukrzyca”.
 • Integracja zespołów klasowych m. in. poprzez organizowanie spotkań mikołajkowych, wigilijnych, wyjazdów do kina , na lodowisko, na narty, na kręgle, wycieczek turystycznych krajowych (np. do Zakopanego, Krakowa, Szczawnicy, Czorsztyna, Zamościa) i zagranicznych (np. do Bratysławy i Wiednia, Pragi),
 • Systematyczne podnoszenie frekwencji uczniów na lekcjach w ramach realizacji programu Szkoła bez wagarów”.
 • Preorientacja zawodowa - wyjazdy do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy na zajęcia tematyczne, dotyczące przygotowania do wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły oraz wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Organizacja zajęć w szkole z doradztwa zawodowego. Ankieta dotycząca planów na przyszłość prowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Ciekawe lekcje –

„Jak prowadzić własny biznes?”, „Tajemnice sukcesu najbogatszych ludzi na świecie. „Jak zwykli judzie dorobili się niezwykłych fortun?”,

 • Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

Działalność profilaktyczna

 Praca profilaktyczna w szkole sprowadza się do podejmowania działań i środków mających na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom. Należą do nich;

 1. Warsztaty i zajęcia dla uczniów prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach
 2. Spotkania z przedstawicielami policji – zapoznanie uczniów z zagrożeniami zwianymi z przestępczością nieletnich i dorosłych, niewłaściwym korzystaniem z Internetu, konsekwencją zachowań agresywnych, stosowaniem używek.

 1. Warsztaty profilaktyczne:
 • „Profilaktyka uzależnień” – uzależnienia behawioralne, alkoholizm, dopalacze, narkomania.
 • „Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi”.
 • „Zdrowienie we wspólnocie AA” – profilaktyka przedstawicieli AA.
 • „Profilaktyka w zakresie uzależnień”.

 Koszty związane z organizacją tych warsztatów, podobnie jak nagrody na coroczny konkurs szkolny o tematyce antyalkoholowej pokrywane są z funduszu Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Programy profilaktyczne:

 • „ARS, czyli jak dbać o miłość?”,
 • „Wybierz życie pierwszy krok” – profilaktyka raka szyjki macicy.

Programy organizowane są przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną w Ropczycach i mają na celu ukazanie uczniom szkodliwego wpływu narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych środków psychoaktywnych na zdrowie i życie człowieka oraz pokazanie aktywnych i ciekawych form spędzania czasu wolnego, a także nauczenie młodych ludzi skutecznych metod obrony przed naciskiem otoczenia. Dzięki poruszanym treściom uczniowie mogli lepiej poznać przyczyny sięgania po środki odurzające oraz skuteczne sposoby walki z problemami wieku dojrzewania.