kredyty bez bik

Prof. dr inż. Ryszard Maciołek

Prorektor ds.  Nauki i Współpracy  Wyższej Szkoły Gospodarczej w Bydgoszczy.

Absolwent Liceum z roku 1980. Wykształcenie:1980-1985 -Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja, mgr inż., 1984-1989 - Katolicki Uniwersytet Lubelski, mgr, 1989-1993 -Studia doktoranckie na KUL na w/w Wydziale z zakresu logiki 1993-1996 - Studia Podyplomowe z Informatyki na Wydziale Matematyki i Techniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Posiada następujące stopnie i tytuły naukowe: 1996 doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, tytuł rozprawy doktorskiej: Problematyka niektórych ujęć przedmiotu logiki formalnej. Zainteresowania naukowe: dyscyplina: filozofia, ekonomia, specjalności: filozofia logiki, ogólna metodologia nauk, teoria decyzji, filozofia edukacji. Profesor jest członkiem  Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Tematyka naukowo-badawcza: Filozofia logiki, filozofia klasyczna, ogólna metodologia nauk, metodologia badań w naukach społecznych, teoria wiedzy, edukacja liberalna.

 

Dorobek naukowy:

  • Maciołek R., (współ) Mordarski R., 2005, Logic, Cause and Action. Essays in Honour in Honour of Elizabeth Anscombe, ed. by Roger Teichmann, Cambridge Univeristy Press 2000, “Roczniki Filozoficzne”, z. 2/2005, s. 359-370.
  • Maciołek R., 2007, Zasady liberalizmu w świetle filozofii klasycznej (obszary zgodności i sprzeczności),[w:] Dylematy współczesnego liberalizmu, red. P. Kryczka, R. Maciołek, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 21-39.
  • Maciołek R., 2008, Czy logika formalna jest rodzajem ontologii?, „Roczniki Filozoficzne”, z. 1, Lublin, s. 191-219.
  • Maciołek R., 2008, Czas wolny w ujęciu Mortimera J. Adlera, „Zeszyty Naukowe WSG”, t. 7, seria „Turystyka i rekreacja”, nr 5/2008, s. 199-215.
  • Maciołek R., 2010, Koncepcja umysłu i jego relacji do ciała Mortimera J. Adlera, w: Ciało-Edukacja- Umysł, red. B. Przyborowska, P. Błajet, Wydawnictwo Uczelniane WSG i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz-Toruń, s. 61-76.
  • Maciołek R., 2010, Koncepcja racjonalności Klemensa Szaniawskiego, [w:] Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji, red. Żurkowska G., Bladzi S., Wydawnictwo Rolewski, Toruń, s .222-235.
  • Maciołek R., 2010, Uwagi na temat aktualności idei uniwersytetu, [w:] Problemy naukii szkolnictwa wyższego w społeczeństwie opartym na wiedzy. Prace ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Marciniakowi w 70 rocznicę urodzin, red. Maciołek R., Maik W., Sikora K. , Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 83-107.
  • Maciołek R., 2010, Wiedza i innowacje w szkolnictwie wyższym. Próba usystematyzowania pojęć, [w:] Polityka innowacyjna w województwie kujawsko-pomorskim, red. M. Bieliński,.  A. Potoczek, Wydawnictwo UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Toruń,s. 117-149.