kredyty bez bik

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/20

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi
w Sędziszowie Młp.

Lp

Wydarzenie

Data

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2 września 2019 r.

2

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

12 września 2019 r.

3

Wybory Rady Rodziców

16 września 2019 r.

4

Święto Patrona Szkoły i święto KEN. Ślubowanie klas pierwszych

11 października 2019 r.

5

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

14 listopada 2019 r.

6

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów, którym grożą oceny niedostateczne na koniec I semestru

12 grudnia 2019 r.

7

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas na koniec I semestru.

9 stycznia 2020 r.

8

Zimowa przerwa świąteczna

21 – 31 grudnia 2019 r.

9

Zakończenie pierwszego półrocza

31 stycznia 2020 r.

10

Ferie zimowe

13 – 26 stycznia 2020 r.

11

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas trzecich

19 marca 2020 r.

12

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 r.

13

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich

16 kwietnia 2020 r.

14

Zakończenie zajęć dla uczniów klas trzecich

24 kwietnia 2020 r.

15

Ustna część egzaminu maturalnego w sesji wiosennej – języki obce nowożytne

4 maja do 22 maja 2020 r.

16

Ustna część egzaminu maturalnego w sesji wiosennej – język polski

7 maja do 22 maja 2020 r.

17

Pisemna część egzaminu maturalnego w sesji wiosennej

4 maja 2019 r. - język polski

5 maja 2019 r. matematyka

6 maja 2019 r. – j. angielski

18

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów, którym grożą oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego

19 maja 2020 r.

19

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

20

Ferie letnie

27 czerwca -
31 sierpnia 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4, 5, 6 maja, 12 czerwca oraz 24 i 25 czerwca 2020 r.