KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/17

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi

w Sędziszowie Młp.

 

Lp.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2016 r.

2.

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

15 września 2016 r.

3.

Wybory Rady Rodziców

22 września 2016 r.

4.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

8 listopada 2016 r.

5.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów, którym grożą oceny niedostateczne na półrocze

8 grudnia 2016 r.

6.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016 r.

7.

Śródokresowe spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

12 stycznia 2017 r.

8.

Zakończenie pierwszego półrocza

13 stycznia 2017 r.

9.

Ferie zimowe

16 -29 stycznia 2017 r.

10.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

24 marca 2017 r.

11.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 18 kwietnia 2017 r.

12.

Zakończenie zajęć dla uczniów klas trzecich

28 kwietnia 2017 r.

13.

Ustna część egzaminu maturalnego w sesji wiosennej – języki obce nowożytne

4 - 26 maja 2017 r.

14.

Ustna część egzaminu maturalnego w sesji wiosennej – język polski

8 - 20 maja 2017 r.

15.

Pisemna część egzaminu maturalnego w sesji wiosennej

4 - 24 maja 2017r.

16.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów, którym grożą oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego

18 maja 2017 r.

17.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

18.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 października 2016r. oraz 2,4,5,8 maja i 16 czerwca 2017 roku.

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi

w Sędziszowie Młp.

 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów

w roku szkolnym 2016/2017

 

Lp.

Wydarzenie

Data

 

1.

Udział w uroczystości rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2016 r.

2.

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

15 września 2016 r.

3.

Wybory Rady Rodziców

22 września 2016 r.

4.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

8 listopada 2016 r.

5.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów, którym grożą oceny niedostateczne na półrocze

8 grudnia 2016 r.

6.

Śródokresowe spotkanie wychowawców

z rodzicami uczniów wszystkich klas

12 stycznia 2017 r.

7.

Spotkanie wychowawców

z rodzicami uczniów wszystkich klas

24 marca 2017 r.

8.

Udział w uroczystości zakończenie zajęć dla uczniów klas trzecich

28 kwietnia 2017 r.

9.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów, którym grożą oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego

18 maja 2017 r.

10.

Udział w uroczystości zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.