kredyty bez bik

Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2019/2020

Dyrektor szkoły: mgr Jan Flisak
Wicedyrektor szkoły: mgr Agnieszka Kędziora-Śmiałek

 

Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Wychowawstwo

1.

dr Basak Przemysław

historia

 

2.

mgr Bednarz Anna

matematyka

1a

3.

mgr Branas Katarzyna

wiedza o kulturze

 

4.

ks. mgr Chmielowski Grzegorz

religia

 

5.

mgr Cabaj Magdalena

nauczyciel wspomagający

 

6.

mgr inż. Doroba Lucyna

matematyka

 

7.

mgr Dziedzic Anna

logopedia

 

8.

mgr Dziedzic Roman

wychowanie fizyczne

1b

9.

mgr Dziura Anna

język angielski

1f

10.

mgr Dziurzyński Łukasz

wychowanie fizyczne

3d

11.

mgr Filipek-Marciniec Natalia

muzyka

 

12.

mgr Flis Iwona

geografia

3b

13.

mgr Flisak Jan

historia

 

14.

mgr Godyń Lidia

wychowanie fizyczne

 

15.

mgr Homa Aldona

język angielski, niemiecki

2d

16.

mgr Kędziora-Śmiałek Agnieszka

język polski

 

17.

mgr Kołodziej Katarzyna

nauczyciel wspomagający

 

18.

mgr Kopciuszyńska Lucyna

język niemiecki

1g

19.

mgr Kozek Grażyna

język polski

1e

20.

mgr Kwaśniak Agnieszka

język polski

2a

21.

mgr Lalicka-Saj Marta

fizyka, podstawy przedsiębiorczości

2b

22.

mgr Liwo Damian

język angielski

 

22.

mgr Lorek Anna

język hiszpański

 

24.

mgr Łagowska-Świerk Ewelina

język polski

 

25.

mgr Malska Wioleta

plastyka

 

26.

mgr inż. Marć Anna

biologia, wychowanie do życia w rodzinie

 

27.

mgr Miś Magdalena

pedagog

 

28.

mgr Mytych Małgorzata

język angielski

 

29.

mgr Ozimbłowska Lubow

język angielski

 

30.

mgr inż. Pach Grzegorz

chemia, przyroda

3c

31.

mgr Przywara Tomasz

historia, wiedza o społeczeństwie

1i

32.

mgr Rogowska Bernadeta

matematyka

2c 

33.

mgr Rozwadowska Anna

język angielski

1h

34.

mgr Saj Anna

rewalidacja

 

35.

mgr Saj Witold

język angielski

1c

36.

dr Sala Wojciech

historia

1d

37.

mgr Skoczek Marek

wychowanie fizyczne

 3a

38.

mgr Skotniczny Elżbieta

bibliotekarz

 

39.

mgr Stanek Marta

rewalidacja

 

40.

mgr Stasiewicz Julia

język francuski

 

41.

mgr Trzyna Alfreda

matematyka

 

42.

ks. mgr Węglowski Szczepan

religia

 

43.

mgr Zegar Damian

informatyka

 

44.

mgr Ziobro Jolanta

język angielski, rosyjski