kredyty bez bik

Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2019/2020

Dyrektor szkoły: mgr Jan Flisak
Wicedyrektor szkoły: mgr Agnieszka Kędziora-Śmiałek

 

Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Wychowawstwo

1.

dr Basak Przemysław

historia

 

2.

mgr Bednarz Anna

matematyka

1a

3.

mgr Branas Katarzyna

wiedza o kulturze

 

4.

ks. mgr Chmielowski Grzegorz

religia

 

5.

mgr inż. Doroba Lucyna

matematyka

 

6.

mgr Dziedzic Roman

wychowanie fizyczne

1b

7.

mgr Dziura Anna

język angielski

1f

8.

mgr Dziurzyński Łukasz

wychowanie fizyczne

3d

9.

mgr Filipek-Marciniec Natalia

muzyka

 

10.

mgr Flis Iwona

geografia

3b

11.

mgr Flisak Jan

historia

 

12.

mgr Godyń Lidia

wychowanie fizyczne

 

13.

mgr Homa Aldona

język angielski, niemiecki

2d

14.

mgr Kędziora-Śmiałek Agnieszka

język polski

 

15.

mgr Kopciuszyńska Lucyna

język niemiecki

1g

16.

mgr Kozek Grażyna

język polski

1e

17.

mgr Kwaśniak Agnieszka

język polski

2a

18.

mgr Lalicka-Saj Marta

fizyka, podstawy przedsiębiorczości

2b

19.

mgr Liwo Damian

język angielski

 

20.

mgr Lorek Anna

język hiszpański

 

21.

mgr Łagowska-Świerk Ewelina

język polski

 

22.

mgr Malska Wioleta

plastyka

 

23.

mgr inż. Marć Anna

biologia, wychowanie do życia w rodzinie

 

24.

mgr Miś Magdalena

pedagog

 

25.

mgr Mytych Małgorzata

język angielski

 

26.

mgr Ozimbłowska Lubow

język angielski

 

27.

mgr inż. Pach Grzegorz

chemia, przyroda

3c

28.

mgr Przywara Tomasz

historia, wiedza o społeczeństwie

1i

29.

mgr Rogowska Bernadeta

matematyka

2c 

30.

mgr Rozwadowska Anna

język angielski

1h

31.

mgr Saj Witold

język angielski

1c

32.

dr Sala Wojciech

historia

1d

33.

mgr Skoczek Marek

wychowanie fizyczne

 3a

34.

mgr Skotniczny Elżbieta

bibliotekarz

 

35.

mgr Stanek Marta

rewalidacja

 

36.

mgr Stasiewicz Julia

język francuski

 

37.

mgr Trzyna Alfreda

matematyka

 

38.

ks. mgr Węglowski Szczepan

religia

 

39.

mgr Zegar Damian

informatyka

 

40.

mgr Ziobro Jolanta

język angielski, rosyjski