Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2017/2018

Dyrektor szkoły: mgr Jan Flisak
Wicedyrektor szkoły : mgr Agnieszka Kędziora-Śmiałek

Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Wychowawstwo

1.

mgr Bielak Jacek

edukacja dla bezpieczeństwa

 

2.

mgr  Boś Ewelina

wiedza o kulturze

 

3.

ks. mgr Chmielowski Grzegorz

religia

 

4.

mgr inż. Doroba Lucyna

matematyka

 

5.

mgr Dziedzic Roman

wychowanie fizyczne

 

6.

mgr Dziura Anna

język angielski

 

7.

mgr Dziurzyński Łukasz

wychowanie fizyczne

 

8.

mgr Flis Iwona

geografia

 

9.

mgr Homa Aldona

język angielski, niemiecki

3c

10.

mgr Kędziora-Śmiałek Agnieszka

język polski

 

11.

mgr Kopciuszyńska Lucyna

język niemiecki

2c

12.

mgr inż. Kozek Andrzej

informatyka

 1b

13.

mgr Kwaśniak Agnieszka

język polski

 3a

14.

mgr Lalicka-Saj Marta

fizyka, podstawy przedsiębiorczości

3b

15.

mgr Łagowska Ewelina

język polski

2d

16.

mgr inż. Marć Anna

biologia, wychowanie do życia w rodzinie

 

17.

mgr Misiura Justyna

język hiszpański

 

19.

mgr Magdalena Miś

pedagog

 

20.

mgr inż. Pach Grzegorz

chemia, przyroda

1c

21.

mgr Pazdan Małgorzata

matematyka

 

22.

mgr Przywara Tomasz

historia, wiedza o społeczeństwie

2b

23.

mgr Rogowska Bernadeta

matematyka

3d 

24.

mgr Rozwadowska Anna

język angielski

2a

25.

dr Sala Wojciech

historia

 

26.

mgr Saj Witold

język angielski

 

27.

mgr Skoczek Marek

wychowanie fizyczne

 1a

28.

mgr Skotniczny Elżbieta

bibliotekarz

 

29.

mgr Rachwalska Agnieszka

chemia

 

30.

mgr Trzyna Alfreda

matematyka

 

31.

mgr Wątroba Justyna

pedagog

obecnie urlop macierzyński

 

32.

mgr Ziobro Jolanta

język angielski, rosyjski