kredyty bez bik

Comenius - Partnerskie Projekty Szkół

W latach szkolnych 2013/14 i 2014/15 w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. będzie realizowany projekt „Gastronomic Wonders through Europe”, w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"(LLP) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół.  Ten dwuletni projekt prowadzony będzie z czterema innymi szkołami średnimi  z Portugalii, Belgii, Litwy i Turcji, finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej; na swój udział szkoła polska uzyskała sumę 20.000 euro. 

 

Projekt utworzony został przez pięciu nauczycieli ze szkół partnerskich podczas wizyty przygotowawczej w Portugalii w styczniu 2013, a zaakceptowany po długiej procedurze selekcji formalnej i merytorycznej Narodowych Agencji oraz Komisji Europejskiej.

Projekt uwzględnia w najbliższym roku szkolnym wizyty uczniów kolejno w Belgii, Turcji i w Polsce, a w drugim roku projektu uczniowie mają odwiedzić Litwę i Portugalię.  Podczas spotkań będą poznawać tradycje kulinarne krajów goszczących, kulturę i zabytki, a  nadrzędnym celem jest uczenie otwartości i tolerancji dla innych kultur, umacnianie własnego poczucia wartości.

To ogromny sukces naszej szkoły, gdyż jest to pierwszy pozytywnie rozpatrzony projekt Comenius wśród szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.