kredyty bez bik

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/19

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi

w Sędziszowie Młp.

Lp.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 września 2018 r.

2.

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

13 września 2018 r.

3.

Wybory Rady Rodziców

18 września 2018 r.

4.

Święto Patrona Szkoły i święto KEN. Ślubowanie klas pierwszych

12 października 2018 r.

5.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

15 listopada 2018 r.

6.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów, którym grożą oceny niedostateczne na koniec I semestru

20 grudnia 2018 r.

7.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

8.

Śródokresowe spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

24 stycznia 2019 r.

9.

Zakończenie pierwszego półrocza

25 stycznia 2019 r.

10.

Ferie zimowe

11 – 23 lutego 2019 r.

11.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas trzecich

19 marca 2019 r.

12.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich

11 kwietnia 2019 r.

13.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

14.

Zakończenie zajęć dla uczniów klas trzecich

26 kwietnia 2019 r.

15.

Ustna część egzaminu maturalnego w sesji wiosennej – języki obce nowożytne

5 maja do 25 maja 2019 r.

16.

Ustna część egzaminu maturalnego w sesji wiosennej – język polski

9 maja do 22 maja 2019 r.

17.

Pisemna część egzaminu maturalnego w sesji wiosennej

6 maja 2019 r. – język polski               7 maja 2019 r. – matematyka            8 maja 2019 r. – j. angielski  

18.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów, którym grożą oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego

14 maja 2019 r.

19.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

20.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych                                                

2 listopada 2018 r. oraz 29 i 30 kwietnia, 2,6,7,8 maja 2019 r.

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Wydarzenie

Data

1.

Udział w uroczystości rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

3 września 2018 r.

2.

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

13 września 2018 r.

3.

Wybory Rady Rodziców

18 września 2018 r.

4.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

15 listopada 2018 r.

5.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów, którym grożą oceny niedostateczne na koniec I semestru.

20 grudnia 2018 r.

6.

Śródokresowe spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

24 stycznia 2019 r.

7.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas trzecich

19 marca 2019 r.

 

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich

11 kwietnia 2019 r.

8.

Udział w uroczystości zakończenie zajęć dla uczniów klas trzecich

26 kwietnia 2019 r.

9.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów, którym grożą oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego

14 maja 2019 r.

10.

Udział w uroczystości i zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.