"Krwawy poniedziałek" 7 marca 2011r.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
 
W s?owach tych mo?na by zamkn?? atmosfer?, kt?ra panowa?a w dniu dzisiejszym w naszej szkole. W ramach altruistycznej pomocy, zg?osi?o si? ponad pi??dziesi?t os?b (przede wszystkim uczni?w naszej szko?y), gotowych odda? sw? krew dla potrzebuj?cych.

 
Akcja honorowego krwiodawstwa nie jest czym? nowym w naszych murach. Po raz kolejny nasza plac?wka zg?osi?a ch?? pomocy potrzebuj?cym.  Liczba os?b, kt?ra zadeklarowa?a oddanie swej „krwawicy”, przekroczy?a w tym roku rekord, co by?o mi?ym zaskoczeniem zar?wno dla nas jak i pracownik?w s?u?by zdrowia. Jest to pewnego rodzaju dow?d, ?e s? jeszcze w?r?d nas ci, kt?rzy maj? „serce”, nie boj? si? i chc? s?u?y? innym, obdarowuj?c ich tym najcenniejszym i niczym niezast?pionym „lekarstwem”.  Serdecznie im za to dzi?kujemy! 

 

Łukasz Kumor
 
Czytany 126 razy

Film-Promocyjny