Jak świętuje się w sędziszowskim liceum?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

13 października 2011 r., w przeddzień Święta Edukacji Narodowej, społeczność Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. uroczyście świętowała kolejną rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz Dzień Patrona Szkoły. Uroczystość, poprzedzona Mszą Świętą odprawioną w Kościele Miłosierdzia Bożego, zgromadziła znakomite grono gości, wszystkich pracowników szkoły oraz całą społeczność uczniowską.

 

Już od kilku lat, 13 października jest dla pracowników i uczniów sędziszowskiego liceum dniem wyjątkowym. W odświętnych strojach, z uśmiechami na twarzach, dumnie przekraczamy próg szkoły, która tego dnia dla każdego z nas jest bardziej przyjazna i ciepła. Uczniowie wreszcie z sympatią spoglądają na swych belfrów, Karol-ochroniarz nie „ściga” młodzieży za brak identyfikatorów, dzwonek lekcyjny przestaje brzmieć jak wyrok, a ciało pedagogiczne wreszcie nabiera ludzkich kształtów i zaczyna przemawiać ludzkim głosem.  To jednak nie dzień cudów bo w naszej szkole na co dzień wszyscy wzajemnie darzymy się  szacunkiem i sympatią, a 13 październik jest ze swej istoty dniem, który szczególnie mocno sprzyja okazywaniu sobie ciepłych uczuć. Zwykle bowiem to właśnie w tym dniu, w wigilięŚwięta Edukacji Narodowej, wspominamy postać naszego wyjątkowego patrona, księdza Piotra Skargi.

To podwójne dla nas święto obchodzimy zawsze bardzo uroczyście. Radość przeplatamy z zadumą, zabawę z wdzięcznością okazywaną wszystkim nauczycielom za ich trud włożony w wychowanie i uczniom za to, że po prostu są i pozwalają nam, pedagogom, rzeźbić swe umysły i charaktery. Nie zapominamy również o pracownikach obsługi i administracji, którzy każdego dnia troszczą się o to, by w naszej szkole było czysto, schludnie i bezpiecznie.

Tegoroczne świętowanie rozpoczęliśmy, jak zwykle zresztą, mszą świętą, którą w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego odprawił ks. proboszcz Krzysztof Gac. Po mszy nauczyciele i młodzież powrócili do szkoły, gdzie o godzinie 13.00 w hali widowiskowo-sportowej wszyscy wzięli udział w uroczystej akademii. Swą obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Pan Stanisław Ziemiński – Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Pan Antoni Zach – reprezentant nauczycieli-emerytów, wieloletni nauczyciel fizyki w naszym liceum, a także Rodzice naszych uczniów, którzy ten wyjątkowy dzień zechcieli spędzić razem ze swymi pociechami w ich szkole.

Oficjalną część spotkania wypełniły podziękowania kierowane w stronę wszystkich pracowników naszego liceum. Szczególnie miłe dla nas były słowa Pana Starosty, który w swym przemówieniu podkreślił znaczącą rolę nauczyciela w procesie wychowania młodych pokoleń, a także wyraził słowa uznania dla wysiłków naszych pedagogów, którzy podejmując innowacyjne sposoby pracy z uczniem, rozsławiają dobre imię szkoły. Pan Starosta życzył nam zadowolenia z pracy i dalszych sukcesów, odbijających się szerokim echem nie tylko na forum lokalnym. 

Podziękowania za kolejny rok wspólnej pracy popłynęły także z ust Pani Dyrektor Lucyny Doroby, która kierując słowa uznania w stronę nauczycieli, wychowawców, katechetów i niepedagogicznych pracowników szkoły, zwróciła uwagę na to, jak niezwykle ważne i odpowiedzialne zadania spoczywa na pracownikach oświaty, kształtujących serca i umysły młodego pokolenia. Następnie wręczyła nagrody  nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy w sposób szczególny swą postawą, oddaniem i rzetelnością wpływają na życie każdego młodego człowieka. Spośród nauczycieli  wyróżnieni zostali: p. A. Marć, p. E. Łagowska, p. A. Trzyna, p. K. Bajor, p. R. Dziedzic, p. Ł. Dziurzyński, ks. K. Gac, p. Ł. Kumor, p. W. Lach, p. T. Przywara i p. M. Skoczek. Nagrodzeni pracownicy administracji i obsługi to: p. R. Stachnik, p. A. Stachnik, p. J. Stachnik, p. M. Ochał, p. B. Paśko i p. A. Putyło.

            W tegorocznym wspólnym świętowaniu nie mogło wziąć udziału kilku nauczycieli z naszej szkoły. Powód ich nieobecności był dla nas jak najbardziej zaszczytny – zostali zaproszeni na wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej, by odebrać w pełni zasłużone odznaczenia za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W tym roku była to wyjątkowo liczna grupa naszych pedagogów, co dowodzi, iż sędziszowskie liceum poszczycić się może świetnymi nauczycielami, których nietuzinkowe dokonania budują dobą markę szkoły. Wśród uhonorowanych odznaczeniami znaleźli się p. W. Lach i p. O. Włodarska, którzy otrzymali Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane przez  Ministra Edukacji Narodowej  oraz p. H. Szela i p. M. Skoczek, którym Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał medale (odpowiednio) Srebrny i Brązowy za Długoletnią Służbę. Ponadto p. H. Szela odebrała Nagrodę Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego nagrodził także Nagrodą Starosty p. Dyrektor – Lucynę Dorobę i p. O. Włodarską, którym te wyróżnienia wręczył podczas Powiatowego  Święta Edukacji Narodowej.

            Od kilku lat uroczystość Dnia Edukacji Narodowej obchodzona jest w naszej szkole wspólnie ze Świętem Patrona, księdza Piotra Skargi. Dzień Patrona jest doskonałą okazją do tego, by przypomnieć sobie zasługi tego charyzmatycznego kaznodziei, będącego dla nas wzorem wiary i postawy patriotycznej. Jego słowa – „Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy” – widniejące na sztandarze szkoły oraz na tablicy upamiętniającej patrona szkoły, stanowią misję naszego liceum i motto podejmowanych przez nas działań dydaktycznych.

Stałym elementem obchodów Święta Patrona są w naszym liceum konkursy szkolne związane z osobą księdza Piotra Skargi. Tradycyjnie odbyły się dwa takie konkursy, których adresatami byli uczniowie klas pierwszych. Pierwszy z nich postawił przed uczniami zadanie zredagowania pracy pisemnej, dotyczącej nauk naszego Patrona, na temat: „Uniwersalne przesłanie Kazań Sejmowych księdza Piotra Skargi”. Jego organizacją zajęły nie Panie Otylia Włodarska i Agnieszka Kędziora-Śmiałek. Najlepsze w tym roku prace złożyły: Weronika Stręk, Ewelina Brzostowska, Jadwiga Ziemińska oraz Karolina Wacław. Drugi konkurs – historyczny – pod hasłem „Ksiądz Piotr Skarga i jego epoka” przeprowadzony został przez nauczycieli historii – Panów: Włodzimierza Lacha i Jacka Magdonia. Zwycięzcami tego konkursu zostali: Paweł Golon, Ewelina Brzostowska i Aleksandra Pikuła. Laureaci obu konkursów zostali uhonorowani nagrodami książkowymi.

13 października był dniem wyjątkowo ważnym i istotnym dla naszych najmłodszych uczniów, bowiem już po raz ósmy w historii naszej szkoły, w uroczystość związaną ze Świętem Edukacji Narodowej, wpisany został akt przyjęcia pierwszoklasistów w poczet pełnoprawnych uczniów liceum. Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, dołączając oficjalnie do szkolnej braci i przyjmując na siebie wszelkie prawa i obowiązki wynikające z faktu bycia uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp.

Kulminacyjnym punktem uroczystości Dnia Edukacji Narodowej i Święta Patrona był program artystyczny przygotowany przez uczniów klas trzecich pod opieką Pani Lucyny Kopciuszyńskiej i Pana Zygmunta Wiciejowskiego. Nasi podopieczni jak zawsze zachwycili nas swymi talentami i trafnością spostrzeżeń. Przypominając zasługi Komisji Edukacji Narodowej, ugruntowali w zebranych przekonanie, że dzień 14 października słusznie ustanowiony  został świętem państwowym, a wspominając osobę księdza Piotra Skargi, skłonili wszystkich do refleksji nad kondycją naszej ojczyzny, której potrzeby – miłość i oddanie obywateli –  od stuleci się nie zmieniają. Nasi uczniowie pomogli nam również spojrzeć na naszą pracę z lekkim przymrużeniem oka i podziękowali za kolejny wspólnie spędzony rok.

 

Czytany 136 razy

Film-Promocyjny