Lp.

Wydarzenie

Data

1.

Udział w uroczystości rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1  września 2015 r.

2.

Spotkanie dyrekcji i wychowawców

z rodzicami uczniów wszystkich klas

16  września 2015 r.

3.

Wybory Rady Rodziców 

24  września 2015 r.

4.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

17 listopada 2015 r.

5.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów, którym grożą oceny niedostateczne na półrocze

21 grudnia 2015 r. 

6.

Śródokresowe spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

28  stycznia 2016 r.

7.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

22  marca 2016 r.

8.

Udział w uroczystości zakończenie zajęć dla uczniów klas trzecich

29  kwietnia 2016 r. 

9.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów, którym grożą oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego

20  maja 2016 r.

10.

Udział w uroczystości zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 24  czerwca 2016 r.

Dni  wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  2,4,5,6 i 27 maja  2016 roku.